Med många strängar på sin lyra blir mångsysslaren Ulla-Britt Öhman på Muskö aldrig sysslolös när hon spelar på livets melodi. Hon driver tillsammans med sin man en gård med fårskötsel och gårdsbutik och arbetar också som polis och lokalpolitiker.

Ulla-Britt är född och uppvuxen på sina föräldrars gård Bredäng. Idag lever hon i samma område på gården Björkdal som är efter hennes mans farföräldrar. Hon gick i skola på fastlandet och flyttade sedan in till Stockholm där hon levde i 10 år. När hon kom upp i 30 års ålder hände allt på en gång och hon flyt-tade tillbaks till Muskö. Hennes pappa dog och Ulla-Britt och hennes man tog över driften av gården på Muskö.

– Vi gifte oss och jag tog tjänstledigt och gick på lantbruksskola. Planerna var att min man skulle sluta med sitt arbete som smed/plåtslagare och fortsätta i lantbruket. Jag skulle sluta min anställning som polis när jag fyllde 40 år, men så blev det inte. Jag blir nu pensionär och slutar min anställning och min man har mer arbete utanför lantbruket än han har haft tidigare.

Gården är på 100 hektar där 70 hektar är arrenden. Ulla-Britts pappa och farbror kom ut till Muskö på 1930-talet och arrenderade Ludvigsbergs herrgård. En faster hade de med sig som hushållerska.

– Hur skulle det ha sett ut, om två bröder skulle klara sig själva? Ludvigsberg styckades upp i mindre gårdar och de köpte varsin gård som de fortsatte att driva tillsammans med mjölkproduktion, säger Ulla-Britt Öhman.

När Ulla-Britt och hennes man tog över var det växtodling på gården, men man startade snart med att föda upp tjurkalvar. Det var ett ganska tungt arbete med tunga djur och gårdens byggnader var inte anpassade. Med nötdjur är det endast järnbalk och cement som står emot.

Öhmans ändrade inriktning och gick över till lammproduktion. Nu med drygt 100 tackor, djur som är lättare att hantera.

– Vi säljer allt vi producerar via vår lilla gårdsbutik. Naturligtvis är vi också KRAV producenter, vilket innebär extrakontroller och dokumentation. Administration är min huvudsakliga arbetsuppgift i lantbruket och ibland känns det som jag håller på att drunkna i papper.

Ulla-Britt är ordförande i Muskö hembygdsförening, ett arbete hon tycker är mycket viktigt. Hennes far, Sten Olsson, var med om att starta föreningen i slutet på 1970-talet. Ulla-Britt gick in som ordförande i några år, men hade svårt att få tiden att räcka till och hon slutade som ordförande, men nu har hon gått in igen. Hon menar att det är viktigt att bevara det kulturella arvet för kommande generationer.

– När man blir äldre känns det allt viktigare att kunna lämna över någonting till den yngre generationen. Föreningen hyr mark av kommunen på Grytholmen. Det var från början ett torp, men området har utökats med ladugård från Frinsholmen, smedja från Hyttan, tvättstuga från Nålsöga (från början en dagsverksstuga från Ludvigsberg), visthusbod från Rännilen, sjöbod från Älvsnabben, torrdass från kyrkan och det sista projektet är fattigstugan som nyligen flyttats och kommer att användas som föreningens arkiv.
Byggnader och föremål på Grytholmen har skänkts av Musköbor.

– Vi ger ut vår medlemstidning Musköbladet med fyra nummer per år som trycks i 800 exemplar. Allt arbete med området och tidningen är ideellt. Jan Karlsson, en numera pensionerad slöjdlärare på ön, var också med när föreningen startade och har sedan dess varit den sammanhållande länken för allt arbete runt Grytholmen och tidningen.

Ulla-Britt arbetar som stationsbefäl vid polisområde syd. Det som berör henne mest är när hon är tvungen att ta beslut om att låsa in ungdomar som begått brott. Det är ett så stort misslyckande för alla parter i samhället, föräldrar, skola, socialförvaltning och polis, menar hon.

Ulla-Britt har ytterligare strängar på sin lyra. Hon arbetar också som lokalpolitiker för Centerpartiet i Haninge kommun, är aktiv i olika skärgårdsfrågor och sitter i skärgårdsrådet.

– Jag är förste vice ordförande i äldrenämnden. Jag är också politisk ansvarig för skärgårdsfrågor. Jag vill verka för att det ska vara möjligt att bo och leva i skärgården, att skola, äldreomsorg fungerar.

Ulla-Britt sitter med i det regionala skärgårdsrådet och som Haninges representant i Skärgårdsstiftelsen. Problemet med skola, omsorg och transporter är lika över hela skärgården, det upphör inte vid kommungränserna, menar Ulla-Britt.

Ulla-Britt är driftig och utåtriktad och drar sig inte för att ta tag i problem som dyker upp.

– Jag kan lätt bli engagerad i olika frågor. Ibland kan det kanske bli lite mycket av det goda, men jag försöker ändå att begränsa mig. Jag har haft flera kamrater som gått in i väggen och har lärt mig att säga nej. Jag blir lätt engagerad för människor på olika sätt. Jag vill se alla människors lika värde oavsett var man kommer ifrån och vilken status man har i samhället. Jag tror på att alla föds goda.

Vad är det fina med livet på Muskö?

– Det är miljön och närheten till vatten, familjen, släkt, vänner, gården, kontrasten mot livsstilen i storstaden och dess förorter. Det är livet härute, säger Ulla-Britt Öhman.

Text och bild: Johan Bjurer


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2018

Till våren kommer Arbottnas åkrar att brukas igen!

Det är många år sedan åkrarna på Arbottna användes. Men nu är det äntligen dags att börja bruka markerna igen.

Saab köper Dockstavarvet

Försvarskoncernen Saab köper Dockstavarvet, som tillverkar stridsbåtar, samt reparationsvarvet på Musköbasen.

Viltolyckor med vildsvin ökar

På Muskövägen mellan Ösmo trafikplats och Yxlö har hittills i år sex olyckor med vildsvin inträffat.

Julmarknader

Veckoslutet 2 och 3 december avhölls den traditionsenliga julmarknaden på flera platser på Muskö.