Den 27 april kl 04.00 observerades en mårhund på Mickrum.

Mårdhunden är en sk invasiv (skadlig) djurart inom EU, och då ska alla länder även Sverige försöka begränsa eller helst utrota arten.

Svenska Jägareförbundet har på uppdrag av Naturvårdsverket att övervaka djurets förekomst.

Observationer ska rapporteras Sv jägareförbundet.

Mårdhunden kommer ursprungligen från Asien, den introducerade i den europeiska delen av Sovjetunionen 1929-55 för att öka produktionen av pälsvilt i naturen.

Djurarten har sedan spridit sig via Finland till Sverige.

2017 sköts över 200.000 djur i Finland.

Djuret sprider rabies, trikiner, djärgbandmask mm.

Djuret är lovligt året om. Stor rörlighet, kan förflytta sig 30 mil på en månad.

Denna observation var den enda söder om Sollefteå i år. Men, det finns forsknings mårdhundar utsläppta i södra Sverige, som är steriliserade och vaccinerade, märkta med halsband, dessa djur får också avlivas.

Jakt på mårdhund är tillåten hela året.

Bertil Oskarsson


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2020

Vasaorden renoveras på örlogsbasen

Kungaslupen ”Vasaorden” renoveras för närvarande på basen.

Väderöversikt – Muskövädret april-juni 2020

April. Dygnens högsta temperaturer höll sig i tre veckor mellan 10 och 15 grader, sedan följde en vecka med lite varmare väder. Månadens högsta noteringar, 20.5 grader kom den 21e-22e.

Kraftig höjning av byggtaxor

Haninge kommun kommer att höja plan- och byggtaxan med mellan 20 och 40 procent för de flesta typer av ansökningar. Anledningen till höjningarna är att handläggningarna nu kostar mer än vad man får in i avgifter.

Mårdhund

Den 27 april kl 04.00 observerades en mårhund på Mickrum. Mårdhunden är en sk invasiv (skadlig) djurart inom EU, och då ska alla länder även Sverige försöka begränsa eller helst utrota arten.