Söndagen den 5 mars hittade en privatperson en mina på en strand på Långgarn.

Försvarsmakten konstaterade att det var en svensk sjömina av modell F 31. Men det var svårt att avgöra om minan var skarpladdad på grund av dess ålder med rost och påväxt. Den hade förmodligen slitits loss från sitt minankare av ålder i kombination med kraftiga vindar.

På söndagen beslutade räddningstjänsten att de boende på Långgarn skulle lämna ön. Evakueringen genomfördes av Räddningstjänsten med hjälp av Sjöpolisen.

Minan låg säkrad med rep natten mot måndagen för att inte driva i väg.

På måndagen den 6 mars var HMS Spårö med röjdyksbesättning på väg från Berga ut till havs för att hitta en säker plats med bra djup och där det inte fanns risk för några skador vid sprängning av minan.

Minan bogserades sedan ut bort från Långgarn.

På torsdagseftermiddagen den 9 mars oskadliggjordes minan. Att det dröjde så länge berodde på dåliga väderförhållanden. Med en mindre sprängladdning öppnades minskalet upp och man kunde konstatera att minan var skarpladdad. Med en större laddning sprängdes den.

Enligt försvaret finns det tusentals minor från första och andra världskriget på Östersjöns botten. Dock är de väldigt ovanliga inomskärs. Med vind och strömmar kan de börja röra på sig.

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2017

Ortnamn på Muskö – Våtängen

Våtängen är namnet på den stora jordbruksslätten mellan Ludvigsberg och Mälby på båda sidor av Muskövägen.

Fågelinfluensa på Kanadatorpet

Fågelinfluensan fortsätter att sprida sig i skärgården och den 28 januari hade den nått Muskö.

Erngrens varv delägare i Utö Sjötransporter

Från och med den 1 februari är det nya ägare till Utö Sjötransporter AB. Köpare är Pia & Ola Mattson på Utö och Magnus Erngren och Maria Rindstam på Lugnet.

Hjort räddad från säker död!

Denna vackra dovhjort hittades av en slump i mitten av mars i ett område med sly intill en sedan flera år tillbaka oanvänd hage. Den hade trasslat in sig i stängseltråd som legat löst och utspritt i slyn.