Muskö Missionshus. Foto: Bengt Grönkvist

I oktober 1888 bildades Muskö missionsförening med JA Hagman Ersholmen som föreståndare och Otto Bjurholm till äldste. Nästan alla ställen på Muskö hade nåtts av väckelsevågen men lokal saknades och mötena hölls på olika ställen runt om på Muskö bl.a i skolan.

På ett församlingsmöte beslutades att bilda en fond för framtida köp av tomt och hus. För att få in medel till denna fond bedrevs symöten och auktioner. Första auktionen var den 5 juli 1890. Sedan dess har det fortgått i traditionell stil år efter år till dags dato. Auktionen hålls numera första lördagen i juli.

Missionsföreningen köpte ett hus på Fridäng av Edda Eriksson för 1000 kronor. Huset stod dock på ofri grund och hyra betalades till markägaren.

Huset var för litet för att bedriva gudstjänst i, så huset revs och nuvarande hus uppfördes. JM Hagman och Alfred Karlsson Bjurshagen blev valda till byggnadskommitte. Alla i församlingen som kunde hjälptes åt att bygga. En sakkunnig CG Sjöberg från Grytholmen hade 1 krona och 50 öre per dag.

Missionshuset invigdes 1902.

1922 Ändrades namnet till Muskö Missionsförsamling.

1936 köptes tomten av dåvarande markägare Ester och Enoc Karlsson för 300 kronor.

1974 bildades Muskö Missions- och Stödförening. Missionsförsamlingen på Muskö hade nu blivit så liten att det var risk att den inte skulle fortleva. Nu fick Muskö Missionsförsamling en hjälporganisation i stödföreningen och sedan dess har medlemsantalet i stödföreningen mångdubblats.

Muskö Missionsförsamling som var ägare av missionshuset, hade allt färre medlemmar. Risken fanns att församlingen skulle upphöra och huset säljas, så har skett med många missionshus ute i landet.

Muskö Missionsförsamlingen beslutade då att skänka huset till Föreningen Muskö Hembygdsgård. Tanken var att missionshuset skulle finnas som en lokalresurs för Muskös invånare och föreningar.

Missionshuset har 2018-03-01 återgått i Muskö Missions-Stödförenings ägo.

Huset skall bevaras och skötas som den historiska kulturbyggnad den är och vara en bra lokal för div aktiviteter för föreningar och enskilda personer. Intäkten för hyror och auktioner går oavkortat till underhåll av fastigheten.

Från 1 september 2019 till 31 maj 2020 kommer lokalen att hyras av Muskö Pensionärsförening för deras verksamhet i form av möten, trivselkvällar och träffpunkt. Tidpunkter då pensionärsföreningen inte utnyttjar lokalen kan den hyras av andra.

Den 7 december klockan 13.00 i Missionshuset serveras adventskaffe, med musik och sång.

Kontaktperson är Berit Rydahl tel nr 070 653 11 19

Solveig Humla


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 4, 2019


Nu blir Drömgården Arbottna Säteri än vackrare för alla besökare

Herrgården som stått och förfallit sedan 90-talet har nu börjat återfå sin fornstora glans.

Föreningsnytt – Muskö IF

Vi jobbar vidare med planerna på att anlägga ett inomhusgym. Vår vision är en lokal på ca 50 kvm med maskiner, lösa vikter och löpband.

Ett gammalt fotografi – Brukets brygga

Ända fram till på 1970-talet hade vi här på ön två allmänna bryggor, Mickrum och Bruket.

Lördagen den 4 maj 2019 ordnade pappa Olle Hagman en liten släktträff

Olle Hagman samlade ihop mamma Alice syskon, Maud, May, Gun och deras barn med respektive. Vi blev totalt 23 st, mina syskon, kusiner med respektive.