Foto: Bengt Grönkvist

Under denna vinjett presenterar och tolkar vi namn på olika platser på Muskö.
En del av våra ortnamn finns bara i den muntliga traditionen och inte på någon karta, dessa namn tycker vi att det är särskilt viktigt att dokumentera innan de glöms bort.

Namnet härrör från det hyttområde som fanns mellan Hyttaträsk och Hyttamaren på den plats som i dag är ändhållplats för SL-bussarna.

Det tidigaste ortnamnsbelägget är från 1475 vilket talar för att det fanns en hytta med masugn där redan under medeltiden. Den upphörde förmodligen någon gång i början av 1600-talet.

Lantmäteriakterna från 1638 innehåller nämligen ingen information om någon hytta eller ruin. En stark indikation om att hyttan då sedan länge var ur bruk.

Det är mycket troligt att hyttan på Muskö är den äldsta kända masugnen i hela Stockholms län.

Hyttan var en av de platser där järnmalmen från Utö förädlades. Vid en besiktning 1995 visade det sig att lämningarna efter hyttan till stora delar var förstörda efter att Hyttavägen breddats. En mindre mängd masugnsslagg som ligger längs bäcken upp mot Hyttaträsk är i stort sett det enda som återstår i dag.

J.K

Ortnamn på Muskö:


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 4, 2016

Muskö brandvärn söker förstärkning

Utryckningsvägen till Muskö är lång för brandvärnet i Nynäshamn. För att få större trygghet på ön finns Muskö brandvärn.

Möte med politiker och Föreningen Muskö Hembygdsgård Söndagen den 16 Oktober kl 14

Föreningen Muskö Hembygdsgård har inbjudit Haninge Kommuns politiker till en hearing angående vilket stöd Haninge kommun kan erbjuda för att bygga till hembygdsgården, så att en bättre fungerande samlingslokal skapas.

Väderöversikt

Sommarvädret. Juli-augusti-september 2016.

Ortnamn på Muskö: Hyttan

Namnet härrör från det hyttområde som fanns mellan Hyttaträsk och Hyttamaren på den plats som i dag är ändhållplats för SL-bussarna.