Söndagen den 1 juli bjöd Muskö Hembygsförening samtliga Musköbor över 80 år, mantalsskriva på Muskö, till sillunch på Grytholmen.

1980 startade föreningen genom en studiecirkel om hembygden, namn från den tiden är Sten Olsson, Walter Eriksson, Gösta Lönnberg, Birger Åkerström, Karl-Erik Törner m fl och man var då i biblioteket (källarvåningen i ett av hyreshusen). Efter biblioteket, disponerade man ett rum i övervåningen på Muskögården, vidare till Fattigstugen utefter Ersholmsvägen. 1983 kom möjligheten till att få arrendera Grytholmstorpet av Haninge kommun. När föreningen kom dit var det endast torpstugan och den s k ”kottestugan”.

Fattigstugan har hela tiden fungerat som en arkivlokal och genom en donation från Carl-Axel och Birgitta Rydbecks stiftelse gavs möjligheten till att flytta denna till Grytholmen.

Otaliga är de timmar av frivilligt arbete och gåvor som har skänkts till Grytholmen under åren, personer som stöttar föreningen genom sitt medlemskap.

Sista stora gåvan är ”fisketomten” på Torsnäs udd. Den skänktes av styrelsen i Muskö Fiskeförening genom Karl-Erik Erngren/Lugnet och Bertil Johansson/Bergvik.

Muskö Hembygsförening vill på detta sätt försöka uppmärksamma och tacka de äldre Musköborna för deras arbete för föreningen.

Vi syns nästa år igen, första söndagen efter midsommar.

Ulla-Britt Öhman

Foto: Bengt Grönkvist

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2018

Årets gökottevandring

Vi samlades kl 07.00 på Björkdals gård. Årets guider var Ulla-Britt Öhman och Bertil Oskarsson.

Handbollsläger på Hyttan

Söndagen den 10 :e juni hade Huddinge Handboll flickor 05 ett 1 dagars läger på Muskö på Hyttans bollplan.

Röjning av sly vid fornlämningar på Kapellön

22 maj samlade Muskö hembygdsförening ihop en grupp för röjning av kapellgrunden och kyrkogården på ön.

Fornminnesinventering tillsammans med Haninge kommun.

21 maj fick Hembygdsföreningen besök från Haninge kommun, Kultur o fritidsavdelningen.