I år gick vandringen till havs- och insjöstränder på sydöstra Muskö. Vi blev 19 deltagare, inklusive Sigrid, 3 år.

Vädret var soligt och lagom varmt. Vi såg bland annat strandaster, strandkrypa och strandrödtoppa vid Bruketviken. På klipporna var det väldigt torrt och många växter hade torkat bort.

Vid Bruksdammen fanns hästsvans och slokstarr och vid Lövhagsträsket växte pors, jättestarr, topplösa och strandlysing. Där fanns dessutom tre olika sorters ormbunkar: skogsbräken, majbräken och kärrbräken.

En lokal med överblommad gullpudra besöktes eftersom gullpudran är årets växt. Där såg vi också den svårupptäckta grönkullan, en rätt ovanlig orkidé. Rolf Wahlström och Monica Svensson ledde vandringen.

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2018

Bli havstulpan-observatör

Svenska Båtunionen tar i sommar över tjänsten ”Havstulpanvarningen” från Skärgårdsstiftelsen och efterlyser fler observatörer.
Som observatör förses man med en mätplatta som placeras vid en brygga.

Terrängbrand vid Torpa Skog

Under några timmar tisdagen den 29 maj bekämpade räddningstjänsten på Muskö en brand på Torpa Skog.

Röjning av sly vid fornlämningar på Kapellön

22 maj samlade Muskö hembygdsförening ihop en grupp för röjning av kapellgrunden och kyrkogården på ön.

”Anders gåva”

Daniel Andersson tilldelades stipendiet ”Anders gåva”, instiftat av f.d. ärkebiskop Anders Weigryd.