Måndag 20/7 Bandet ro.t med Jenny Klevbom framför svenska dikter till ny egenkomponerad musik. Foto: Bengt Grönkvist

Onsdag 1/7
Allsång med Sköjdraget

Måndag 6/7
18:00-19:00
Lär dig Linedance med Ingun
19:00-21:00
Ulf Berggren

Onsdag 8/7
Fred Arne Högberg
Visor till gitarr

Måndag 13/7
Ev. Jösse, Markie och Roffe spelar upp till dans

Onsdag 15/7
Monika Söderberg med musiker

Måndag 20/7
Bandet ro.t med Jenny Klevbom framför svenska dikter till ny egenkomponerad musik.

Onsdag 22/7
Lasse Trubadur

Måndag 27/7
Ev. Allsång med Gubbröran

Onsdag 29/7
3 G från Gålö

Med reservation för ändringar med tanke på Corona-viruset.
Se hemsidan för senaste information:
www.muskobladet.se


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2020

De vilda blommornas dag på Muskö

Skärgårdsvandring till torpmiljöer och havsstränder. Lättgånget på småvägar och stigar, totalt cirka 2,5 kilometer.

Efterlysning

Vi som arbetar med Musköbladet behöver hjälp med små artiklar om vardagslivet här på ön.

Restaurerad fågelsjö av stort värde

Den lilla sjön Maren vid Arbottna på Muskö vallades in och dränerades i slutet på 1940-talet. Med tiden slutade dränering och utpumpning att fungera och sjön förvandlades återigen till en våtmark. Till följd av övergödning och dålig skötsel växte sjön igen och förlorade viktiga naturvärden.

Försäljning av vildsvinskött ska förenklas

För att jakten på vildsvin ska öka föreslår Livsmedelsverket att jägare ska tillåtas sälja kött från vildsvin direkt till butiker och konsumenter.