Redan till våren kan turister börja besöka Hagmans fiskeläge på Yxlö.

– Vi vill dela med oss av det vi kan erbjuda här. Det är ett fiskeläge i minst fem generationer säger Gittan Hagman Holst som startat företaget Yxlö tours tillsammans med maken Ture.

De vill erbjuda turister två olika typer av event.

Det ena handlar om att besökarna ska få lära sig lite om historien kring fiskeläget, Yxlö och Östersjön. Därefter erbjuds de lokalproducerad lunch och en numera ganska unik upplevelse att vittja en ålryssja.

Det andra eventet är mer riktat mot utländska turister och går ut på att besökarna ska få inta en klassisk svensk fika i skogen

Planerna är att grupperna som kommer ska vara små. En hemsida och instagramkonto ska läggas ut i december. En viktig målgrupp är kryssningsfartygen. Förhoppningen är att några av de tusentals passagerarna som kommer till Nynäshamn ska välja att besöka Yxlö.

Hemsida: www.yxlotours.com


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2020

Vägen till Grytholmen har blivit bredare

Under hösten har vägen till friluftsmuseet, från vägbommen till torpet restaurerats.

Muskö skola

Antalet barn på Muskö skola och förskola läsåret 2019-20.

Sportlovsöppet på Grytholmen

Torsdagen den 27 februari har vi sportlovsöppet på Grytholmen.

Många verksamheter på Musköbasen i dag

När marinstaben invigdes vid örlogsbasen på Muskö den 30 september blev Muskö återigen navet för Sveriges marina försvar. Utöver Muskö finns marinens personal också på Berga och i Karlskrona.