Foto: Bengt Grönkvist

Med stor sorg mottog vi beskedet att vår vän och kollega avlidit på valborgsmässoafton.

Närmast anhöriga är hans hustru Lena och barnen Tommy och Jenny med familjer.

Björn växte upp i Göteborg utbildade sig till flaggskeppsmästare i örlogsflottan och han var i sitt yrkesverksamma liv anställd vid krigsmakten.

Vi vill här särskilt uppmärksamma hans kulturgärning på Muskö.

Hembygdsföreningen har förlorat en av sina pionjärer. Han var med och bildade föreningen 1980 och var under många år verksam i styrelsearbetet. Under det senaste årtiondet deltog han mycket aktivt i det praktiska arbetet med att bygga upp friluftsmuseet.

Han delade gärna med sig av sitt kunnande och var också mycket lojal, ställde alltid upp och hjälpte till om han hade möjlighet.

Det var alltid trivsamt att arbeta tillsammans med Björn, alltid med vänliga och uppskattande kommentarer eller välfunna lustigheter.
Plötsligt är han borta, en mycket sympatisk man finns inte längre kvar hos oss och det gör oss så oerhört sorgsna. Vi minns honom med stor tacksamhet.

Styrelsen genom J.K


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2018

Mats Ringborg får skadestånd av kommunen

Den förre ambassadören Mats Ringborg får 1,6 miljoner kronor i skadestånd genom kommunens försäkringsbolag.

Livet på ett Muskötorp 1920-1930-talet – del 26

Skogsverktygen ses över, yxorna slipas, kokhett vatten slås i sliphon för att slipningen skall få effekt i kylan, den stora stocksågen, tvåmanssågen, filas omsorgsfullt liksom bågsågen och timmersvansen, en såg som kommer mer och mer i bruk.

”Anders gåva”

Daniel Andersson tilldelades stipendiet ”Anders gåva”, instiftat av f.d. ärkebiskop Anders Weigryd.

Flygvapnet och marinen i stor övning kring Muskö

I slutet av maj kunde man se Försvarsmaktens styrkor i vårt område. Försvaret genomförde en stor marin övning till havs och i kustbandet från Norrtälje till Muskö och vidare till Öland.