Högsta och lägsta temperaturens variation på Muskö mellan april och juni 2018.

Vår- och försommarväder april-juni 2018.

April.

Temperaturen på dagarna steg, som den bör göra under inledningen av månaden för att kulminera den 20-21e med hela 24 grader som varmast. Sedan kom en svalare period. På nätterna var det ofta omkring nollan de första två veckorna. Sedan blev hela dygnen frostfria.
Nederbörden blev mycket sparsam, 14.5 mm fördelat på 10 tillfällen under de 30 aprildygnen. Ingen gång kom något stort regn, bara 0.5-4 mm. ”Skämregn” kallades det ibland förr, och med det menade man väl att ”när det regnade så lite, kunde det hellre låta bli.” Mest regn kom under tiden 23e-30e april, 10.5 mm.

Av de 30 aprildygnen var 4 helklara och 3 helmulna. Den växlande molnighet som rådde större delen av månaden innebar ofta höga tunna moln, vilket betydde att en hel del solsken släpptes igenom, vilket spädde på den torka som sedan kom att råda hela tremånadersperioden.

Isen i Hammarviken smälte bort 8e-11e.

Maj.

En vädermässig sommarmånad blev maj. Dagstemperaturerna varierade från 15 grader och uppåt. Den 16e var det hela 28.5 grader som varmast, en högsommarnotering. På nätterna var det i regel mellan 5 och 10 grader. Flera dygn dämpades de högsta dagstemperaturerna av sjöbrisen från den ännu relativt kalla Östersjön.

Nederbörden blev även nu sparsam, 11 mm. Den föll under 4 av de 31 dygnen. 10.5 mm föll i majs inledning den 1e-3e. Sedan var det nästan heltorrt.

Av de 31 majdygnen var 18 helklara och inget helmulet. Resten hade växlande molnighet, även nu med en del höga slöjmoln.

Juni.

Nu varierade dagstemperaturerna mellan 20 och 25 grader flertalet dygn med 27 grader som varmast den 2e-3e. Några riktiga ”järnnätter” blev det aldrig men den 6e-8e var det bara kring 3 grader på nätterna. I övrigt var det mest 10-15 grader nattetid.

Nederbörden blev sparsam även i juni, 19 mm fördelat på 11 av de 30 dygnen. Nästan allt föll som 8 småskvättar under tiden den 11e-22e. Däremot förekom åska den 3e och 17e, dock inte i förening med några skyfall.

Nästan alla de trettio dygnen hade växlande molnighet, bara 3 dygn var helklara och inget helmulet.

Sjöbris förekom flera eftermiddagar och dämpade även nu temperaturen.

I samband med frontpassage natten till den 29e då kallare luft norrifrån trängde sig på kom några kraftiga vindbyar som välte en ganska stadig trädgårdsmöbel. Lite aprilväder som avslutning på juni.

Vid Hammarviken den 30e juni.
Bengt B.

April:

 • Nederbörd: 14,5 mm
 • Nederbördsdagar: 10 av 30
 • Klara dagar: 4 av 30
 • Mulna dagar: 3 av 30

Maj:

 • Nederbörd: 11 mm
 • Nederbördsdagar: 4 av 31
 • Klara dagar: 18 av 31
 • Mulna dagar: 0 av 31

Juni:

 • Nederbörd: 19 mm
 • Nederbördsdagar: 11 av 30
 • Klara dagar: 3 av 30
 • Mulna dagar: 0 av 30

Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2018

Handbollsläger på Hyttan

Söndagen den 10 :e juni hade Huddinge Handboll flickor 05 ett 1 dagars läger på Muskö på Hyttans bollplan.

”Anders gåva”

Daniel Andersson tilldelades stipendiet ”Anders gåva”, instiftat av f.d. ärkebiskop Anders Weigryd.

Tandläkarbåtarna i skärgården

I början av 1930-talet uppmärksammades att tandhälsan i skärgården var mycket dålig. En båt utrustades till ambulerande tandklinik, men pengar till driften saknades, varför den blev liggande i Stockholm. Efter att Stockholmstidningen skrivit om problemet 1937 blev det av att komma igång.

Fornminnesinventering tillsammans med Haninge kommun.

21 maj fick Hembygdsföreningen besök från Haninge kommun, Kultur o fritidsavdelningen.