Det var i april förra året som 17 av marinens fartyg passerade mellan Fiversätraön och Fjärdlång.

Vid en brygga låg en båt förtöjd och svallet från fartygen gjorde att båten slog i bryggan så att skador uppstod på både båten och bryggan. Vid händelsen försökte två personer hålla båten från bryggan med följd att den ena skadade sig i ryggen och den andra bröt foten.

Försvarsmakten erkänner delvis ansvar, men skriver i sitt beslut att båtägarna har varit medvållande till skadorna eftersom man anser att båten var olämpligt förtöjd vid bryggan.

Det finns alltid en risk för svall, speciellt i farleder som inte är fartbegränsade och specifikt vid bryggor som är skymda säger man i en kommentar.

Försvarsmakten beslutade att betala ut 20.000 kronor i ersättning till de drabbade.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2021
Muskobladet Nr 2 2021

Vaccinationen mot Covid-19

I januari fick samtliga på äldreboendena i Haninge sin första dos vaccin mot covid-19. Den andra dosen gavs efter tre veckor. Sedan följde vaccineringen av vård- och omsorgspersonal. Även personer med hemtjänst vaccinerades. Det är Region Stockholm...

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsföreningTid: Lördag 29 maj klockan 16.00Årsmötet hålls i digital form med tjänsten Zoom Obs! Det är i princip två årsmöten. Förra årets inställda möte hålls först. Anmälan om deltagande på mötet krävs – senast...

Väderöversikt

Muskövinter och förvår, januari-mars 2021.  Januari.  Året började med ett par vädermässigt dystra veckor. Dygnens maximitemperaturer rörde sig kring några plusgrader, minimitemperaturerna omkring nollan. Denna period bröts av ett par dagar med...

Försvarsmakten varnar för isrännor

På sin hemsida försvarsmakten.se lanserades i vintras sidan ”För dig som är i skärgården på vintern”.Där informerar man allmänheten om var isrännor skall brytas. Förutom rännorna kan isen också påverkas av svävare och helikoptrar. Skridskoåkare...