Sture Hellström. Foto: Johan Bjurer

Sture Hellström insjuknade i covid-19 och avled den 10 januari på Södersjukhuset. Han skulle ha fyllt 96 år den första mars.
Närmast sörjande är sonen Christer med familj och dottern Ingmarie.

Sture var född på Björnholmen och där levde han hela sitt liv. Han var en skärgårdsbo i ordets rätta bemärkelse.

Han var en duktig hantverkare med ett enastående handlag, en mångsysslare som var verksam inom många områden. Bonde, fiskare, båtbyggare, byggnadsarbetare, smed, slöjdare och slöjdlärare.

I unga år tecknade han mycket vilket han hade nytta av i sitt formspråk som båtbyggare och slöjdare.

Han var nyfiken på det mesta och engagerade sig i stort och smått. Som person var han lågmäld och en god lyssnare och berättare. Att sitta i ett sällskap runt ett bord med Sture och höra honom tala om människor och händelser som han hört talas om från förr var alltid en högtidsstund. Han var en traditionsbärare som förde den muntliga traditionen vidare på Muskö. Man trivdes i hans sällskap.

För hembygdsföreningen har Sture gjort stora insatser. När vi började bygga upp museét på Grytholmen var han den stora ledargestalten. Dels genom sina insikter om den gamla skärgårdskulturen och dels genom sitt yrkeskunnande.

På våra hembygdsdagar kunde han vid olika tillfällen demonstrera hur man bakar i torpets bakugn, karda ull och spinna garn, visa linberedning, stå i smedjan och smida, vilket visar vilken bredd han hade på sina färdigheter.

Genom sitt intresse för historia samlade han under många år gamla bruksföremål hemma på Björnholmen. Mycket av detta skänkte han till Grytholmen. Han har också bidragit med artiklar i Musköbladet om livet på Muskö i gångna tider.

De sista åren i sitt liv hade han en lägenhet i Parkvillan i Västerhaninge och skötte sig i stort sett själv.
Han deltog i det sociala livet på äldreboendet och läste mycket. Fullständigt klar i huvudet in i det sista så när vi besökte honom kunde vi diskutera olika spörsmål i föreningsarbetet och få svar på frågor som vi undrade över.

Sture fick ett långt och innehållsrikt liv. Vi tackar för allt han lärde oss. Nu är vi många som kommer att sakna honom men minnet av en god vän bär vi med oss.

Styrelsen genom J.K


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2021
Muskobladet Nr 2 2021

Protest mot rovfisket på strömming

I en insändare i tidningen Skärgården protesterar ett antal fiske- och naturskyddsföreningar mot det storskaliga industriella fisket efter strömming som bedrivs av trålfiskefartyg i Östersjön. Fångsten för Stockholms läns yrkesfiskare, från januari...

Ett gammalt fotografi – Bilfärjan RUNE vid Mickrums brygga

Örlogsvarvets etablering och utökad busstrafik innebar att vägarna förbättrades på Muskö i slutet av 1950-talet. Detta innebar att intresset för biltrafik till ön ökade och behovet av en bilfärja uppstod. Rune blev 1957 den första bilfärjan och den...

Ny bok – går att beställa online!

Livet på ett Muskötorp 1920-1930-tal är den senaste boken i vår skriftserie med olika teman ur Muskös historia. Nu går det att beställa böcker ur skriftserien här Bli medlem! Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem. Genom ditt medlemskap...

Muskös tomtområden – Rumme

Rummes historia ur mitt perspektiv Berättare Katarina Wallenius Inspirerad av de trevliga reportagen från olika tomtområden på Muskö vill jag skriva några rader om vårt vackra område Rumme, direkt till vänster efter kanalen, omgivet av vatten och...