Sture Hellström. Foto: Johan Bjurer

Sture Hellström insjuknade i covid-19 och avled den 10 januari på Södersjukhuset. Han skulle ha fyllt 96 år den första mars.
Närmast sörjande är sonen Christer med familj och dottern Ingmarie.

Sture var född på Björnholmen och där levde han hela sitt liv. Han var en skärgårdsbo i ordets rätta bemärkelse.

Han var en duktig hantverkare med ett enastående handlag, en mångsysslare som var verksam inom många områden. Bonde, fiskare, båtbyggare, byggnadsarbetare, smed, slöjdare och slöjdlärare.

I unga år tecknade han mycket vilket han hade nytta av i sitt formspråk som båtbyggare och slöjdare.

Han var nyfiken på det mesta och engagerade sig i stort och smått. Som person var han lågmäld och en god lyssnare och berättare. Att sitta i ett sällskap runt ett bord med Sture och höra honom tala om människor och händelser som han hört talas om från förr var alltid en högtidsstund. Han var en traditionsbärare som förde den muntliga traditionen vidare på Muskö. Man trivdes i hans sällskap.

För hembygdsföreningen har Sture gjort stora insatser. När vi började bygga upp museét på Grytholmen var han den stora ledargestalten. Dels genom sina insikter om den gamla skärgårdskulturen och dels genom sitt yrkeskunnande.

På våra hembygdsdagar kunde han vid olika tillfällen demonstrera hur man bakar i torpets bakugn, karda ull och spinna garn, visa linberedning, stå i smedjan och smida, vilket visar vilken bredd han hade på sina färdigheter.

Genom sitt intresse för historia samlade han under många år gamla bruksföremål hemma på Björnholmen. Mycket av detta skänkte han till Grytholmen. Han har också bidragit med artiklar i Musköbladet om livet på Muskö i gångna tider.

De sista åren i sitt liv hade han en lägenhet i Parkvillan i Västerhaninge och skötte sig i stort sett själv.
Han deltog i det sociala livet på äldreboendet och läste mycket. Fullständigt klar i huvudet in i det sista så när vi besökte honom kunde vi diskutera olika spörsmål i föreningsarbetet och få svar på frågor som vi undrade över.

Sture fick ett långt och innehållsrikt liv. Vi tackar för allt han lärde oss. Nu är vi många som kommer att sakna honom men minnet av en god vän bär vi med oss.

Styrelsen genom J.K


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2021
Muskobladet Nr 2 2021

Föreningsnytt – Muskö IF

Orientering Nu sitter nya orienteringskontroller uppe i skogen runt klubbhuset. Nya kartor finns att hämta i brevlådan vid klubbhuset samt på vår hemsida. Skidspår Kul att se att det var så många som nyttjade våra skidspår i år.Det fanns skidspår...

Ett gammalt fotografi – Muskö IFs ishockeylag 1968

Övre raden från vänster: Tränare Sven Erik Björk, Börje Olsson, Björn Carlsson, Ulf Ström - A, Bertil Liljegard, Tommy Wimnell, Jörgen Lundqvist, Ove Kördel, Arne Deijlert, Torbjörn Frank, Arne Liljegard. Undre raden från vänster: Eje Lundh, Stig...

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 8

Danad av naturen själv är Älvsnabben en ypperlig hamn, rymlig, skyddad för alla väder, helt och hållet sluten mellan två inlopp, Läsund och hamngattet förbi Hundudden. Djupet växlar mellan 9 och 45 meter. Hamnen har under flera århund-raden spelat...

Brand på basen

Den 11 februari ryckte intern insatspersonal ut och släckte en brand i ett EX-klassat blandningsrum på Musköbasen. Ingen person befann sig vid tillfället i rummet då branden uppstod efter ordinarie arbetstid. Bli medlem! Stöd Muskö Hembygdsförening...