Årets vinter är Stockholms varmaste sedan väderobservationer började göras dagligen på Observatoriekullen 1756 och då gäller förmodligen samma sak för Muskö.

Trots att en enskild varm vinter kan bero på slumpen råder det ingen tvekan om att utvecklingen beror på klimatförändringarna. Medeltemperaturen under årets vinter är 2,6 grader. Det är 5,6 grader varmare än medelvärdet den 250-åriga perioden mellan 1756 och 2005. Den mest uppenbara konsekvensen av detta är att det blir mindre snö. Dessutom behövs mindre energi till uppvärmning av bostäder.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2020

Efterlysning

Vi som arbetar med Musköbladet behöver hjälp med små artiklar om vardagslivet här på ön.

Ett gammalt fotografi – Ångbåten Dalarö

Ångbåten Dalarö vid Ångbåtsbryggan (nuvarande Mickrums brygga) i februari 1925.
Den gick i femtio års tid på traden Stockholm-Dalarö-Muskö och var det fartyg, som gick i trafik på Muskö flest antal år under ångbåtsepoken.

Ny krögare på sjökrogen

Vi passade på att fråga nya krögaren på Muskö Sjökrog vem han är och vad han har för planer.

De vilda blommornas dag på Muskö

Skärgårdsvandring till torpmiljöer och havsstränder. Lättgånget på småvägar och stigar, totalt cirka 2,5 kilometer.