Årets vinter är Stockholms varmaste sedan väderobservationer började göras dagligen på Observatoriekullen 1756 och då gäller förmodligen samma sak för Muskö.

Trots att en enskild varm vinter kan bero på slumpen råder det ingen tvekan om att utvecklingen beror på klimatförändringarna. Medeltemperaturen under årets vinter är 2,6 grader. Det är 5,6 grader varmare än medelvärdet den 250-åriga perioden mellan 1756 och 2005. Den mest uppenbara konsekvensen av detta är att det blir mindre snö. Dessutom behövs mindre energi till uppvärmning av bostäder.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2020

724

När det nya året ringdes in 2020 fanns det 724 fastboende personer här på Muskö.

Ny krögare på sjökrogen

Vi passade på att fråga nya krögaren på Muskö Sjökrog vem han är och vad han har för planer.

Varmaste vintern på Muskö på över 250 år

Årets vinter är Stockholms varmaste sedan väderobservationer började göras dagligen på Observatoriekullen 1756 och då gäller förmodligen samma sak för Muskö.

Försäljning av vildsvinskött ska förenklas

För att jakten på vildsvin ska öka föreslår Livsmedelsverket att jägare ska tillåtas sälja kött från vildsvin direkt till butiker och konsumenter.