80 år sedan jagarolyckan vid Märsgarn. Foto: Bertil Oskarsson

Den 17 september genomförde personal från Marinen och Flottans män, en ceremoni vid minnesstenen på Märsgarn.

När katastrofen inträffade den 17 september 1941 låg jagarna HMS Göteborg, HMS Klas Horn och HMS Klas Uggla förtöjda vid Märsgarn, ett antal explosioner ombord gjorde att fartygen sjönk vid kaj på kort tid och 33 personer miste livet.

Tal av personal från Flottans män, Marinledning med tillhörande kransnedläggning, marinpastorn genomförde korum, alla medverkande fick en ros att placera vid minnesstenen.

Efter minnesstunden defilerade 4 fartyg från Veteranbåtsflottiljen.

Ca 100 personer var närvarande.

Olycksorsaken är fortfarande hemligstämplad.

Minnesstenen kan besökas av allmänheten.

En mycket vacker och minnesvärd ceremoni.

Bertil Oskarsson, text & foto


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2021

Muskobladet Nr 4 2021

Polisrapport – Muskö

Under perioden 1 april till 29 september 2021 har 62 ärenden med (brotts)plats på Muskö upprättats vid polisen.

Arbottna herrgård har renoverats

För tio år sedan sålde Fortifikationsverket Arbottna herrgård med tillhörande mark på 210 hektar för 35 miljoner till företaget Drömgården.

Akut situation för gäddor

Det är en akut situation för gäddan längs Östersjökusten enligt företrädare för länsstyrelsen i Stockholm. – Min bedömning är att gäddan borde vara rödlistad i skärgårdsområdena.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 10

När galioten ”Concordia” blev vrak vid hundudden. Fartyget började sakta dragga så att det så småningom sprang allvarligt läck i aktern mot den branta klippudden och gick under.