Kartbild med markering för anmäld båtrelaterad stöldbrottslighet under perioden 1 apr till 29 sep 2021. De större prickarna symboliserar en plats där det under perioden skett/anmälts fler brott vid ett eller flera olika tillfällen.

Under perioden 1 april till 29 september 2021 har 62 ärenden med (brotts)plats på Muskö upprättats vid polisen.

Detta är några fler jämfört med samma period 2020.

De enskilt mest frekventa ärendena är viltolyckor och stöld av båtmotor följt av tillgrepp av motorbåt och förlorat gods.

Efter en relativ lugn vår och sommar har vi under september sett en markant ökning av båtrelaterad brottslighet.

Stora delar av Stockholm är drabbat och så även båtägare på Muskö.

Trenden har varit att tjuvarna nattetid kommer sjövägen, tar med båten ut på vattnet, tillgriper motorn (och ibland instrumentbrädan) och sedan släpper båten vind för våg.

I nuläget samverkar vi med bland andra sjöpolisen och skärgårdsstiftelsen för att försöka förebygga, förhindra och utreda brottstypen.

Vi kan inte nog understryka hur värdefulla Era iakttagelser och det brottsförebyggande arbetet är för oss vid polisen i Haninge/Nynäshamn.

Polisen vill meddela alla båtägare att vi ser en kraftig ökning av stölder under september månad.

Stölderna ökar i hela regionen men Haninge och Nynäshamn är särskilt drabbade. Det gäller främst stölder av utombordsmotorer men även båtar.

Hjälp dina båtgrannar att ha extra uppsyn över era båtar. Montera gärna bort motorkåpan när båten inte används och täck motorn med annat skydd. Överväg att ta upp din båt för vinterförvaring om du inte har användning av den i sjön under hösten. Vid misstanke om pågående brott – Ring alltid 112.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2021

Muskobladet Nr 4 2021

Muskö kyrka – Församlingsnytt

För aktuell information se:
www.svenskakyrkan.se/haninge

Återinvigning av utegymmet

Den 28:e september var det återinvigning av Muskös utegym. Utegymmet har blivit upprustat med flera redskap. I anslutning till utegymmet har det tillkommit två boulebanor.

Hur var sommaren på Muskös krogar?

Vi frågade öns restauranger om hur det gått i sommar och deras planer för framtiden.

Muskö populärast

När resandet utomlands har varit svårare under pandemin har semester på hemmaplan varit mångas val.