Det är en akut situation för gäddan längs Östersjökusten enligt företrädare för länsstyrelsen i Stockholm.

– Min bedömning är att gäddan borde vara rödlistad i skärgårdsområdena. Så akut är läget, är min bedömning, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent. På vissa håll i ytter- och mellan-skärgården har gäddan helt försvunnit.

Man anser att huvudorsaken till gäddans situation är att det storskaliga kommersiella fisket till havs rubbat balansen i Östersjön som bland annat har gjort att gråsälen måste ta sig längre in i skärgården för att hitta föda.

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2021

Muskobladet Nr 4 2021

Antalet båtstölder

Båt- och motorstölder sker regelbundet här på ön trots många förebyggande åtgärder. Under hösten har ett tiotal båtar förlorat sina motorer.

Föreningsnytt – Muskö Pensionärsförening

Så äntligen börjar det att lossna för möten i föreningen. Men hela sommaren har boulen pågått med stort deltagande vilket är roligt.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 10

När galioten ”Concordia” blev vrak vid hundudden. Hon hade lastat i Tyskland. Mest spannmål i säckar. Kaptenen och hans besättning på sju man hade haft en bra utresa från Stralsund, upp över Östersjön.

Rekordgris på Muskö skjuten!

Ett vildsvin på cirka 170 kilo sköts i skogarna kring kyrkan i slutet av september. – Den här grisen har gäckat mig en tid men den kvällen var jag mer uthållig och tryckte av direkt.