Det är en akut situation för gäddan längs Östersjökusten enligt företrädare för länsstyrelsen i Stockholm.

– Min bedömning är att gäddan borde vara rödlistad i skärgårdsområdena. Så akut är läget, är min bedömning, säger Henrik C Andersson, länsfiskekonsulent. På vissa håll i ytter- och mellan-skärgården har gäddan helt försvunnit.

Man anser att huvudorsaken till gäddans situation är att det storskaliga kommersiella fisket till havs rubbat balansen i Östersjön som bland annat har gjort att gråsälen måste ta sig längre in i skärgården för att hitta föda.

 


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2021

Muskobladet Nr 4 2021

Kyrkovalet på Muskö

Söndagen den 19 september hölls kyrkoval i Muskögården. Kyrkovalet är tre olika val; till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.

Halvö på Långgarn till salu

Ragnar och Theresia Erngrens jordbruksfastighet på Långgarn är till salu för 30 miljoner kronor.

Väderöversikt – Högsommar blir till förhöst

Musköväder juli, augusti, september 2921. Högsommar blir till förhöst.

Linberedning på Muskö!

På väggen hemma hänger ett blåmålat skäktträ med en blomsterslinga på daterat 1865. På den tiden var det vanligt att man odlade och beredde lin som man sedan spann garn av och vävde tyg till kläder, handdukar, lakan mm.