regelbundet här på ön trots många förebyggande åtgärder. Under hösten har ett tiotal båtar förlorat sina motorer. Polisen har haft patruller ute men kan förstås inte täcka upp dygnets alla timmar.

Kustbevakningen och Sjöpolisen arbetar också med motorstölderna.

Nu rapporterar P4 Stockholm att det anmäldes 26 procent färre båtstölder under årets första halvår i Region Stockholm jämfört med samma period förra året. Man kan hoppas att den nedgången fortsätter.

De senaste sex åren har det skett 1500 båtstölder om året, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. En stor del av stöldgodset lämnar landet.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2021

Muskobladet Nr 4 2021

Två ambulanshelikoptrar året runt

Stockholmsregionen har fram till i år endast haft en ambulanshelikopter i drift året om – men nu sätts även sommarhelikoptern in som ordinarie helikopter.

Arbottna herrgård har renoverats

För tio år sedan sålde Fortifikationsverket Arbottna herrgård med tillhörande mark på 210 hektar för 35 miljoner till företaget Drömgården.

Akut situation för gäddor

Det är en akut situation för gäddan längs Östersjökusten enligt företrädare för länsstyrelsen i Stockholm. – Min bedömning är att gäddan borde vara rödlistad i skärgårdsområdena.

Ansökan om kommunal borgen

Vid kommunfullmäktiges sammanträde den 13 september behandlades Muskö Bygdegårds ansökan om kommunal borgen och investeringsbidrag inför den planerade nybyggnationen.