Stockholmsregionen har fram till i år endast haft en ambulanshelikopter i drift året om – men nu sätts även sommarhelikoptern in som ordinarie helikopter.

Anledningen till beslutet är ett ökat behov av snabba insatser, samt för att snabbare transportera patienter mellan sjukhus.

De senaste åren har uppdragen där en ambulanshelikopter behövts ökat från under 3000 till över 4000 uppdrag per år.

Ambulanshelikoptrarna är en viktig trygghetsfaktor. Snabb transport ökar överlevnaden för svårt sjuka skärgårdsbor. Med två helikoptrar året runt blir verksamheten mer robust med bemanning och fler liv kan räddas.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2021

Muskobladet Nr 4 2021

Återinvigning av utegymmet

Den 28:e september var det återinvigning av Muskös utegym. Utegymmet har blivit upprustat med flera redskap. I anslutning till utegymmet har det tillkommit två boulebanor.

När ankaret på monumentet lyftes upp

Erik A:son Fura berättar hur det gick till när ankaret på Älvsnabbsmonumentet kom på plats.

PostNord ändrar till varannandagsutdelning

Du har kanske läst eller hört att PostNord pratar om varannandagsutdelning av brev, men vad menar de egentligen med det? Den nya postutdelningen på Muskö startar i slutet av oktober.

Linberedning på Muskö!

På väggen hemma hänger ett blåmålat skäktträ med en blomsterslinga på daterat 1865. På den tiden var det vanligt att man odlade och beredde lin som man sedan spann garn av och vävde tyg till kläder, handdukar, lakan mm.