Det var 2019 som fastighetsägaren anlitade en trädfällare för att ta ner 29 tallar och två rödgranar på en granntomt på Muskö. De flesta träden var mellan 75 och 100 år gamla.

Ägaren till grannfastigheten pekade ut sin granne som ansvarig och stämde denne på drygt 4,6 miljoner kronor i skadestånd.

Nacka tingsrätt anser att trädfällningen har skett på uppdrag av grannen, vilket trädfällaren själv har vittnat om. Det innebär att grannen uppsåtligen har vållat skadan och därmed är skadeståndsskyldig, beloppet sattes till 350 000 kronor och ska solidariskt betalas av grannen och trädfällaren.

Fastighetsägaren har överklagat domen till hovrätten.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2021

Muskobladet Nr 4 2021

Två ambulanshelikoptrar året runt

Stockholmsregionen har fram till i år endast haft en ambulanshelikopter i drift året om – men nu sätts även sommarhelikoptern in som ordinarie helikopter.

Rekordgris på Muskö skjuten!

Ett vildsvin på cirka 170 kilo sköts i skogarna kring kyrkan i slutet av september. – Den här grisen har gäckat mig en tid men den kvällen var jag mer uthållig och tryckte av direkt.

Muskö populärast

När resandet utomlands har varit svårare under pandemin har semester på hemmaplan varit mångas val.

Linberedning på Muskö!

På väggen hemma hänger ett blåmålat skäktträ med en blomsterslinga på daterat 1865. På den tiden var det vanligt att man odlade och beredde lin som man sedan spann garn av och vävde tyg till kläder, handdukar, lakan mm.