Välkommen älskade Oliwia Signe Öhman

Född 21 juli 2021
3432 gram & 49 cm

Pappa Christoffer
Mamma Jaquelin


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2021

Muskobladet Nr 4 2021

80 år sedan jagarolyckan vid Märsgarn

Den 17 september genomförde personal från Marinen och Flottans män, en ceremoni vid minnesstenen på Märsgarn.

Kyrkovalet på Muskö

Söndagen den 19 september hölls kyrkoval i Muskögården. Kyrkovalet är tre olika val; till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet.

Arbottna herrgård har renoverats

För tio år sedan sålde Fortifikationsverket Arbottna herrgård med tillhörande mark på 210 hektar för 35 miljoner till företaget Drömgården.

När ankaret på monumentet lyftes upp

Erik A:son Fura berättar hur det gick till när ankaret på Älvsnabbsmonumentet kom på plats.