Söndagen den 19 september hölls kyrkoval i Muskögården. Kyrkovalet är tre olika val; till kyrkofullmäktige, till stiftsfullmäktige och till kyrkomötet. Svenska kyrkan är en folkkyrka – allas kyrka. Därför är det grundläggande att kyrkan styrs på demokratiskt vis och att medlemmarna har inflytande på viktiga beslut

Röstberättigade är medlemmar i Svenska kyrkan som fyllt 16 år. På Muskö finns 439 röstberättigade av dessa röstade 73 till kyrkofullmäktige och 74 till stiftsfullmäktige och kyrkomötet.
Valdeltagandet var 16,6 procent.

Röstresultat i bokstavsordning:

  • Arbetarepartiet Socialdemokraterna 19,
  • Borgerligt alternativ 9,
  • Centerpartiet 22,
  • Kristdemokraterna i Svenska kyrkan 2,
  • POSK 9,
  • Sverigedemokraterna 10

Dessutom 2 ogiltiga röster där en var blank och en angav en nomineringsgrupp som inte ställde upp i valet till pastoratet.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 4, 2021

Muskobladet Nr 4 2021

80 år sedan jagarolyckan vid Märsgarn

Den 17 september genomförde personal från Marinen och Flottans män, en ceremoni vid minnesstenen på Märsgarn.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 10

När galioten ”Concordia” blev vrak vid hundudden. Fartyget började sakta dragga så att det så småningom sprang allvarligt läck i aktern mot den branta klippudden och gick under.

Antalet båtstölder

Båt- och motorstölder sker regelbundet här på ön trots många förebyggande åtgärder. Under hösten har ett tiotal båtar förlorat sina motorer.

Väderöversikt – Högsommar blir till förhöst

Musköväder juli, augusti, september 2921. Högsommar blir till förhöst.