På 1700-tals herrgården Ludvigsberg kastades man 230 år tillbaka i tiden den 1 december.

Då kom skådespelaren Richard Forsgren och läste och sjöng Carl Michael Bellmans texter för middagsgästerna.

Då fick man en känsla för hur det var här på herrgården en gång i tiden, berättar Per Lännholm som tillsammans med Urban Larsson äger gården, och som i somras öppnade den för allmänheten under åtta helger.

Familjen Levin som lät uppföra byggnaden tillhörde 1700-talets socitetsskikt, och den då 47-årige skalden Bellman kom vintern 1787 till Ludvigsberg för att dricka brunn vid Vilakällan. Och det diktade han förstås om!

Underskrifne ledamöter
Uti Muskö glada sal
Stadgat dubbel plikt och
böter
I ett angeläget val.
Saken är i korthet denna:
Den som detta budet får
Och straxt i slädan står,
Sådan vän vill man
ej känna.
° ° °
Med vårt val vi träffat
eder,
Att deltaga i vår ro,
Vid vårt bord att
sitta neder
Och i våra kamrar bo.
Edert glada lynne sökes,
Edert sällskap vänner
värdt:
Nu, som det är oss så kärt,
Er förbindelse ock ökes.
° ° °
Vädret lugnt, och mer på
isen
Inga vargars tjut och böl:
Präktig brasa syns i spisen,
Bägarn skvalpar, full av öl.
Slädan lätt i farten hoppar
Öfver branta höjders djup:
Men för er på sjön en sup
Står till freds, med beska
droppar.

Ur ”Valda skrifter, Volym 6”
Bjudning till Assessor Pfeiffer, Muskö den 20 januari 1787.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2018

I naturen… från min horisont.

I naturen… från min horisont.
Oktober – december 2017.

Gokart segrare

Gokart är numera en livsstil för elvaårige William Dahlin på Skarpavägen som genom sporten har fått många vänner och mycket glädje.

Saab köper Dockstavarvet

Försvarskoncernen Saab köper Dockstavarvet, som tillverkar stridsbåtar, samt reparationsvarvet på Musköbasen.

Musköbor fick dela på 555.000 kronor

I början av november fanns Postkodlotteriets tv-team ute på Muskö för att dela ut en halv miljon kronor i resecheckar.