På 1700-tals herrgården Ludvigsberg kastades man 230 år tillbaka i tiden den 1 december.

Då kom skådespelaren Richard Forsgren och läste och sjöng Carl Michael Bellmans texter för middagsgästerna.

Då fick man en känsla för hur det var här på herrgården en gång i tiden, berättar Per Lännholm som tillsammans med Urban Larsson äger gården, och som i somras öppnade den för allmänheten under åtta helger.

Familjen Levin som lät uppföra byggnaden tillhörde 1700-talets socitetsskikt, och den då 47-årige skalden Bellman kom vintern 1787 till Ludvigsberg för att dricka brunn vid Vilakällan. Och det diktade han förstås om!

Underskrifne ledamöter
Uti Muskö glada sal
Stadgat dubbel plikt och
böter
I ett angeläget val.
Saken är i korthet denna:
Den som detta budet får
Och straxt i slädan står,
Sådan vän vill man
ej känna.
° ° °
Med vårt val vi träffat
eder,
Att deltaga i vår ro,
Vid vårt bord att
sitta neder
Och i våra kamrar bo.
Edert glada lynne sökes,
Edert sällskap vänner
värdt:
Nu, som det är oss så kärt,
Er förbindelse ock ökes.
° ° °
Vädret lugnt, och mer på
isen
Inga vargars tjut och böl:
Präktig brasa syns i spisen,
Bägarn skvalpar, full av öl.
Slädan lätt i farten hoppar
Öfver branta höjders djup:
Men för er på sjön en sup
Står till freds, med beska
droppar.

Ur ”Valda skrifter, Volym 6”
Bjudning till Assessor Pfeiffer, Muskö den 20 januari 1787.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2018

Till våren kommer Arbottnas åkrar att brukas igen!

Det är många år sedan åkrarna på Arbottna användes. Men nu är det äntligen dags att börja bruka markerna igen.

En ”nygammal” djurart ökar kraftigt, även på Muskö.

Vildsvinen fanns i Sverige för 8000 år sedan, stammen utrotades under senare delen av 1600-talet, en mindre stam fick leva kvar på Öland, men efter protester från lantbruket utrotades den 1770.

Människors lika värde

Med många strängar på sin lyra blir mångsysslaren Ulla-Britt Öhman på Muskö aldrig sysslolös när hon spelar på livets melodi. Hon driver tillsammans med sin man en gård med fårskötsel och gårdsbutik och arbetar också som polis och lokalpolitiker.

Studiecirkel igen

Vi planerar en studiecirkel kring Musköhistoria i år igen om tillräckligt många anmäler sig. Preliminärt blir det fem kvällar i april och maj med början direkt efter Påsk.