I samband med en roddtur den 24 mars påträffades en död havsörn i vattnet vid Käfsholmen, nordväst om Mickrums brygga.

Örnen som inte hade några synliga skador skickades via polisen till Naturhistoriska riksmuseet, som analyserar fågeln.

Örnen tilhör gruppen statens vilt, dvs får enligt gällande lagstiftning inte behållas av upphittaren, gäller även döda djur.
Man röntgar örnen för att söka efter ev skottskador, brutna ben/vingar etc.
Man letar även efter ev förgiftningar.

Påskjutna örnar är ovanligt och det minskar, förekommer oftast på Gotland och i Norrland.

Man fryser också ner vissa delar som fjädrar, muskler, mm för ev framtida forskning.

Blyförgiftning förekommer hos fåglar som tex äter slaktavfall med ammunitionsrester och svanar på våren, som äter blysänken från gamla metrevar, speciellt vid Djurgårdskanalen.

Denna örn:

  • Vikt 7,6 kg, vuxen
  • Storlek, jämför med hammaren på bilden
  • Kön, hona
  • Hull, medelmåttligt
  • Inga sjukliga förändringar har lokaliserats vid mikroskopisk undersökning.
  • I lungor och mellan låren fanns blodfärgad vätska
  • Måttlig förruttnelse
  • Dödsorsak okänd, troligtvis drunkning.
  • Ej ringmärkt

Text o foto Bertil Oskarsson


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2019

Död havsörn upphittad

I samband med en roddtur den 24 mars påträffades en död havsörn i vattnet vid Käfsholmen, nordväst om Mickrums brygga.

Fårsläpp på Björkdals gård

I maj var det ”fårsläpp” på Björkdals gård. Fåren ska ut till olika hagar på Muskö. På Sund, Nässelviken och hemma vid Björkdal.

I naturen… …från min horisont. Vår-försommar 2019

Nu hände det där som händer varje vår. Fåglar kommer och växter blommar. Det är sig likt men ändå inte. Det allmänna intrycket är att många träd, vårblommor och försommarblommor har haft en markant riklig blomning.

Rysshärjningarna på utställning

Den 18 maj invigdes projektet ”Trehundraårsminnet av rysshärjningarna 1719-20192” på museet Hamn i Fisksätra, Nacka. Svenska Lifcompagniet fanns på plats och sköt en invigningssalut, iklädda karolinska uniformer.