I samband med en roddtur den 24 mars påträffades en död havsörn i vattnet vid Käfsholmen, nordväst om Mickrums brygga.

Örnen som inte hade några synliga skador skickades via polisen till Naturhistoriska riksmuseet, som analyserar fågeln.

Örnen tilhör gruppen statens vilt, dvs får enligt gällande lagstiftning inte behållas av upphittaren, gäller även döda djur.
Man röntgar örnen för att söka efter ev skottskador, brutna ben/vingar etc.
Man letar även efter ev förgiftningar.

Påskjutna örnar är ovanligt och det minskar, förekommer oftast på Gotland och i Norrland.

Man fryser också ner vissa delar som fjädrar, muskler, mm för ev framtida forskning.

Blyförgiftning förekommer hos fåglar som tex äter slaktavfall med ammunitionsrester och svanar på våren, som äter blysänken från gamla metrevar, speciellt vid Djurgårdskanalen.

Denna örn:

  • Vikt 7,6 kg, vuxen
  • Storlek, jämför med hammaren på bilden
  • Kön, hona
  • Hull, medelmåttligt
  • Inga sjukliga förändringar har lokaliserats vid mikroskopisk undersökning.
  • I lungor och mellan låren fanns blodfärgad vätska
  • Måttlig förruttnelse
  • Dödsorsak okänd, troligtvis drunkning.
  • Ej ringmärkt

Text o foto Bertil Oskarsson


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2019

Kustbevakningen får jaga tjuvfiskare

Från och med den 1 april får Kustbevakningen med den nya kustbevakningslagen rätt att stödja polisens och tullens arbete med brottsbekämpning.

Två ambulanshelikoptrar nu i drift

Under sommarperioden förstärker region Stockholm med en extra helikopter när fler besökare vistas i skärgårdskommunerna.

Föreningsnytt – Muskö pensionärsförening – Resan till Gdansk

Den 11 juni reste vi 49 st från Muskö pensionärsförening till Gdansk. Hämtades med buss från Muskö glada och förväntningsfulla.

Fårsläpp på Björkdals gård

I maj var det ”fårsläpp” på Björkdals gård. Fåren ska ut till olika hagar på Muskö. På Sund, Nässelviken och hemma vid Björkdal.