Från och med den 1 april får Kustbevakningen med den nya kustbevakningslagen rätt att stödja polisens och tullens arbete med brottsbekämpning. Den nya lagen gör att Kustbevakningen på egen hand kan utreda vissa brott till sjöss, som fiskeribrott, tjuvfiske.

Lagen ger även polisen rätt att genomsöka båtar efter vapen och andra farliga föremål under samma förutsättningar som gäller för genomsökning av fordon. Bakgrunden till den nya lagen är att kriminella allt oftare använder sig av båtar för att begå brott.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2019

Musikal: “De sista blommorna”

Ska barnen kunna rädda blommorna på Muskö undan de två diktatorerna? Ska de kunna undvika den hemska framtid som deras tidsresande fritidspedagog varnat dem om?

Nytt brandfordon

Muskö räddningvärns nya brandfordon med 4-hjulsdrift.

Väderöversikt – Musköväder april-juni 2019

Med förra våren och sommaren i minnet, är det lätt att brista ut i ”Klagevisa över denna kalla och torra vår”, känd dikt av 1600-tals-poeten Wivallius. Det ordnade sig till sist, men delar av april stämde med diktarens föreställning.

Två ambulanshelikoptrar nu i drift

Under sommarperioden förstärker region Stockholm med en extra helikopter när fler besökare vistas i skärgårdskommunerna.