Stora delar av Stockholms skärgård har inte sjömätts på över hundra år. Nu har Sjöfartsverket kartlagt sjöbotten med moderna metoder.

Det är inom ramen för ett Central Baltic projekt som Sjöfartsverket och Ålands landskapsregering som den nya sjömätningen genomförts i Stockholms och Ålands skärgårdar under drygt tre år.

De tidigare mätningarna som härrör från sent 1800-tal skedde med handlod med mätpunkter var hundrade meter. Mätningarna som nu utförts har gjorts med multibeamlodning, vilket ger en detaljerad topografisk karta över hela havsbotten.

Från början var syftet framför allt att öka säkerheten längs med kollektivtrafikens rutter men även fritidsbåttrafiken kommer att kunna dra nytta av de nya uppgifterna.

Ändringarna införs nu löpande i elektroniska sjökortsprodukter, och i de tryckta sjökorten kommer de finnas med i nästa upplaga som utkommer 2020.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2019

Efterlysning

Det vore roligt om fler kan och vill visa något hantverk på Grytholmen under hembygdsdagen, söndagen den 4/8, hela eller del av dagen.

Musköinkräktarna förhörs på nytt

De brittiska och belgiska medborgare som tog sig in på Musköbasen i december skall kallas till nya, längre förhör.

Roddbåt byggd vid Lugnet och gallionsfigur till Grytholmen

I samband med ombyggnader och renoveringar på ”Musköbasen” har hembygdsföreningen övertagit 1 st gallionsfigur som tidigare varit placerad utan för matsalen.

Handbollsläger

Huddinge Handbolls Flickor 05 genomförde ett träningsläger på Hyttans bollplan inför Eken Cup. Det var en mycket lyckad dag med träning, bad och samkväm på vackra Muskö för tjejerna.