Stora delar av Stockholms skärgård har inte sjömätts på över hundra år. Nu har Sjöfartsverket kartlagt sjöbotten med moderna metoder.

Det är inom ramen för ett Central Baltic projekt som Sjöfartsverket och Ålands landskapsregering som den nya sjömätningen genomförts i Stockholms och Ålands skärgårdar under drygt tre år.

De tidigare mätningarna som härrör från sent 1800-tal skedde med handlod med mätpunkter var hundrade meter. Mätningarna som nu utförts har gjorts med multibeamlodning, vilket ger en detaljerad topografisk karta över hela havsbotten.

Från början var syftet framför allt att öka säkerheten längs med kollektivtrafikens rutter men även fritidsbåttrafiken kommer att kunna dra nytta av de nya uppgifterna.

Ändringarna införs nu löpande i elektroniska sjökortsprodukter, och i de tryckta sjökorten kommer de finnas med i nästa upplaga som utkommer 2020.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2019

I naturen… …från min horisont. Vår-försommar 2019

Nu hände det där som händer varje vår. Fåglar kommer och växter blommar. Det är sig likt men ändå inte. Det allmänna intrycket är att många träd, vårblommor och försommarblommor har haft en markant riklig blomning.

Två ambulanshelikoptrar nu i drift

Under sommarperioden förstärker region Stockholm med en extra helikopter när fler besökare vistas i skärgårdskommunerna.

Gökottevandring – Kristi himmelsfärdsdag 2019.

Starten gick klockan sju på Björkdals ladugårdsplan, i vackert soligt väder som höll i sig under vandringen.
Ulla-Britt Öhman ledde vandrandet och berättandet, med bistånd av främst Bertil Oskarsson.

Rysshärjningarna på utställning

Den 18 maj invigdes projektet ”Trehundraårsminnet av rysshärjningarna 1719-20192” på museet Hamn i Fisksätra, Nacka. Svenska Lifcompagniet fanns på plats och sköt en invigningssalut, iklädda karolinska uniformer.