Stora delar av Stockholms skärgård har inte sjömätts på över hundra år. Nu har Sjöfartsverket kartlagt sjöbotten med moderna metoder.

Det är inom ramen för ett Central Baltic projekt som Sjöfartsverket och Ålands landskapsregering som den nya sjömätningen genomförts i Stockholms och Ålands skärgårdar under drygt tre år.

De tidigare mätningarna som härrör från sent 1800-tal skedde med handlod med mätpunkter var hundrade meter. Mätningarna som nu utförts har gjorts med multibeamlodning, vilket ger en detaljerad topografisk karta över hela havsbotten.

Från början var syftet framför allt att öka säkerheten längs med kollektivtrafikens rutter men även fritidsbåttrafiken kommer att kunna dra nytta av de nya uppgifterna.

Ändringarna införs nu löpande i elektroniska sjökortsprodukter, och i de tryckta sjökorten kommer de finnas med i nästa upplaga som utkommer 2020.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2019

Muskös tomtområden – Guldboda Tomtområde

Tomtområdet bildades genom att disponent Ivar Nordström i Åmåls Sågverks AB 1938 förvärvade stamfastigheten Guldboda 2:1, som avstyckades från de fastigheter som bildade Arbottna skifteslag.

Linbanan invigd

Den efterlängtade premiärturen och därmed invigningen av den nya och förmodligen öns enda linbana kunde ske den 16 juni.

Handbollsläger

Huddinge Handbolls Flickor 05 genomförde ett träningsläger på Hyttans bollplan inför Eken Cup. Det var en mycket lyckad dag med träning, bad och samkväm på vackra Muskö för tjejerna.

Vinster till lotterier!

Muskö Hembygdsförening tar gärna emot vinster till våra lotterier på Muskö hembygdsdag.