Rasmus Haag premiäråker. Foto: Peppe Ohlsson

Lekplatsen på Altorpsvägen har genomgått några års succesiv upprustning till modern standard. Den efterlängtade premiärturen och därmed invigningen av den nya och förmodligen öns enda linbana kunde ske den 16 juni.

Upprustningen har blivit verklighet genom många frivilliga krafter samt har finansierats av Altorpsvägens samfällighetsförening.

Foto: Peppe Ohlsson


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2019

Föreningsnytt – Muskö kulturförening

Förtjänstmedalj för självuppoffrande engagemang för kulturen på Muskö.

Musköinkräktarna förhörs på nytt

De brittiska och belgiska medborgare som tog sig in på Musköbasen i december skall kallas till nya, längre förhör.

Kustbevakningen får jaga tjuvfiskare

Från och med den 1 april får Kustbevakningen med den nya kustbevakningslagen rätt att stödja polisens och tullens arbete med brottsbekämpning.

Sjömätningsprojekt klart

Stora delar av Stockholms skärgård har inte sjömätts på över hundra år. Nu har Sjöfartsverket kartlagt sjöbotten med moderna metoder.