En ny vinjett i Musköbladet. En plats för föreningar på Muskö att berätta vad som hänt och vad som är på gång. Alla föreningar är välkomna. Det kan vara tomt-, vägföreningar eller intresseföreningar osv. Skicka material till
info@muskobladet.se.
Vi förbehåller oss rätten att stryka i texterna av utrymmesskäl.

Förtjänstmedalj för självuppoffrande engagemang för kulturen på Muskö.

Vid Stockholms Läns Kungl. Hushållningssällskaps årsmöte den 4 april tilldelades Tommy och Rosie Karlsson sällskapets förtjänstmedalj och stipendium som erkänsla för deras mångåriga självuppoffrande engagemang för kulturen på Muskö.

Liten beskrivning av Makarna Karlssons insatser för kulturen på Muskö

Med en rivstart började Muskö Kulturförening sin verksamhet för 10 år sedan, år 2009. Rosie och Tommy Karlsson var redan från början de drivande eldsjälarna som gjorde att föreningen fick luft under vingarna direkt. Genom deras stora kontaktnät inom musik- och kulturliv och med deras fina sociala nätverk på den skärgårdsö som blivit deras fasta punkt i tillvaron sedan några år, kom verksamheten snabbt att engagera många, såväl fastboende som sommarboende.

En programverksamhet med allsångskvällar, bokbytesdagar, målarkurser med vernissager, författarkvällar, hemsida, barnteatergrupp för skolbarnen, musikskola och instrumentalundervisning för barn och ungdomar kom snabbt igång. Dansbaneprojektet, med byggandet av en dansbana med friluftsscen för olika aktiviteter och artistframträdanden blev också den succé som definitivt satte Muskö Kulturförening (MUSKULT) på Haninge kommuns kulturkarta. Makarna Karlssons engagemang och till synes aldrig sinande energi och idérikedom och förmåga att locka alla att ställa upp för kulturen på Muskö, har gjort att kulturföreningen blivit den fasta punkten för i stort sett all kulturverksamhet som förekommer på denna skärgårdsö.

Lars Vestersköld


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2019

Visning av Kapellön

Muskö hembygdsförening arrangerade visning av Kapellön den 27 juni. Bertil Oskarsson berättade om Älvsnabbshamnens historia.

Thriller om ubåtsjakten på Horsfjärden

Under två veckor i oktober 1982 pågick en intensiv ubåtsjakt på Horsfjärden. Den stora militära insatsen är temat för handlingen i romanen ”Operation Notvarp”, som författaren Mikael Nyman nyligen har gett ut via sitt eget förlag.

Nu har Haninge 90 000 invånare

Kommunen är bland de snabbast växande i Stockholm och den sjätte största i länet.

Försvaret övade ubåtsjakt

Under perioden 4-10 april genomförde Försvarsmakten en övning i ubåtsjakt i områden kring Muskö.