Foto: Notvarp Förlag

Under två veckor i oktober 1982 pågick en intensiv ubåtsjakt på Horsfjärden. Den stora militära insatsen är temat för handlingen i romanen ”Operation Notvarp”, som författaren Mikael Nyman nyligen har gett ut via sitt eget förlag.

– Jag har skrivit en militärpolitisk thriller. Det är en fiktiv historia men min ambition har varit att försöka komma så nära sanningen som möjligt, berättar han.

Läsarna får följa Sveriges överbefälhavare, som är bokens huvudkaraktär. Handlingen utspelas både i skärgården utanför Nynäshamn och i regeringskvarteren i centrala Stockholm.

– Boken berättar både om den militära insatsen och om det politiska skeenden som var förknippade med händelsen, säger Mikael Nyman.

– Jag har gjort research genom att ta del av den omfattande medierapportering som skedde under de här veckorna och genom att läsa de offentliga delarna av de statliga utredningar som behandlar ärendet.

För att få historien att bli så trovärdig som möjligt har har Mikael Nyman fått hjälp av två personer, som under skrivprocessen har agerat bollplank. Den ene är den nyligen bortgångne före detta marinofficeren Karl Andersson i Karlskrona, som 1981 fick gå ombord på den grundstötta sovjetiska ubåten U137. Den andre är Lars Engvall, som bor i Vendelsö och är ordförande för föreningen Flottans män i Haninge.

– Jag tycker att boken är väldigt realistisk och verklighetsnära, säger Lars Engvall.

– Nu är jag en visserligen en person som är mycket mer intresserad av marina frågor. än vad genomsnittsbefolkningen är. Men jag tror att även personer som inte har mitt specialintresse tycker att det är en intressant historia, säger Lars Engvall.

Mikael Nymans syfte med att skriva och ge ut ”Operation Notvarp” är att berätta om de händelser som skedde i oktober 1982. Han menar dock också att berättelsen kan säga något om vår egen tid.

– Historien tenderar att upprepa sig. Liknande frågor är aktuella i dag, till exempel när flygplan från andra nationer flyger i närheten av svenska flygplan.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2019

Rysshärjningarna på utställning

Den 18 maj invigdes projektet ”Trehundraårsminnet av rysshärjningarna 1719-20192” på museet Hamn i Fisksätra, Nacka. Svenska Lifcompagniet fanns på plats och sköt en invigningssalut, iklädda karolinska uniformer.

Nu har Haninge 90 000 invånare

Kommunen är bland de snabbast växande i Stockholm och den sjätte största i länet.

Väderöversikt – Musköväder april-juni 2019

Med förra våren och sommaren i minnet, är det lätt att brista ut i ”Klagevisa över denna kalla och torra vår”, känd dikt av 1600-tals-poeten Wivallius. Det ordnade sig till sist, men delar av april stämde med diktarens föreställning.

Linbanan invigd

Den efterlängtade premiärturen och därmed invigningen av den nya och förmodligen öns enda linbana kunde ske den 16 juni.