Tistelfjäril

Nu hände det där som händer varje vår. Fåglar kommer och växter blommar. Det är sig likt men ändå inte. Det allmänna intrycket är att många träd, vårblommor och försommarblommor har haft en markant riklig blomning. Det gäller till exempel sälg och viden som blommade rikligt till gagn för bin och humlor och aspar och popplar, som avsatte en vit ullmatta av frön. Lika snödrivelikt var slånet som tillsammans med körsbären snabbt blommade över någon vecka in i maj. Och sedan kom fruktträden och inte minst prästkragarna. Jag har aldrig sett sådana mängder prästkragar och fibblor som på gräsmattorna, som tynade under förra sommarens torka. Kanske ett uttag från fröbanken. Många växter har frön som ligger vilande i jorden ibland i åratal, ibland i år tionden. Och så vid vissa omständigheter kan de gro i massor. Det är det som är fröbanken.

Till djurens värld. Det kläcktes en hel del starungar i år. Familjerna samlades i små, allt större flockar, något hundratal. De hörs och syns och så blir det tyst. De har dragit söderut till förargelse för bärodlare och kan uppträda i flockar på tusentals fåglar. Man talar om fågelskrämmor och skyddsjakt. Just nu, när detta skrivs, kan man se en begynnande rodnad bland löven i körsbärsträden. Det ser kajorna också och snart börjar kalaset.

Grågässen kläckte i mitten av maj. 7 familjegrupper simmade över viken över mot Sundssidan i perfekt ordning. Först en vuxen, sedan en rad ungar, sist en vuxen för det gäller att vara på sin vakt. Över vassen vaktar ständigt kråkor, trutar och ibland kärrhöken. De ska ju ha mat till sina ungar. Ägg och ungar av änder, sothöns och gäss är deras skafferi.

Så var det några flygande vänner till. Tistelfjärilar, slaguggla och blindstickor. Tistelfjärilar dök upp i uppseendeväckande mängder i början av juni. Likt en del andra insekter flyttar de och fortplantar sig på vägen i flera generationer. Det är inte samma fjäril som når våra trakter som lämnade Afrika för flera månader sedan. Så vänder de om och upprepar resmönstret. En slaguggla har visat sig, vilket inte är så vanligt här. (se annan artikel) Och blindstickorna har börjat angripa oss. Ett högsommartecken.

Och så är det skarvarna som i år också tävlar om pendelflygtrafiken med Almedalsveckan.

Vid Hammarviken. Bengt Berggren


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2019

Arbottna Herrgård – Snart i sin svunna glans

Herrgården, Arbottna Säteri har sedan 60-talet stått och förfallit. Men nu skall äntligen det gamla anrika säteriet rustas upp till sin forna glans.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 1

Danad av naturen själv är Älvsnabben en ypperlig hamn, rymlig, skyddad för alla väder, helt och hållet sluten mellan två inlopp, Läsund och hamngattet förbi Hundudden.

Två ambulanshelikoptrar nu i drift

Under sommarperioden förstärker region Stockholm med en extra helikopter när fler besökare vistas i skärgårdskommunerna.

Muskös tomtområden – Guldboda Tomtområde

Tomtområdet bildades genom att disponent Ivar Nordström i Åmåls Sågverks AB 1938 förvärvade stamfastigheten Guldboda 2:1, som avstyckades från de fastigheter som bildade Arbottna skifteslag.