Tistelfjäril

Nu hände det där som händer varje vår. Fåglar kommer och växter blommar. Det är sig likt men ändå inte. Det allmänna intrycket är att många träd, vårblommor och försommarblommor har haft en markant riklig blomning. Det gäller till exempel sälg och viden som blommade rikligt till gagn för bin och humlor och aspar och popplar, som avsatte en vit ullmatta av frön. Lika snödrivelikt var slånet som tillsammans med körsbären snabbt blommade över någon vecka in i maj. Och sedan kom fruktträden och inte minst prästkragarna. Jag har aldrig sett sådana mängder prästkragar och fibblor som på gräsmattorna, som tynade under förra sommarens torka. Kanske ett uttag från fröbanken. Många växter har frön som ligger vilande i jorden ibland i åratal, ibland i år tionden. Och så vid vissa omständigheter kan de gro i massor. Det är det som är fröbanken.

Till djurens värld. Det kläcktes en hel del starungar i år. Familjerna samlades i små, allt större flockar, något hundratal. De hörs och syns och så blir det tyst. De har dragit söderut till förargelse för bärodlare och kan uppträda i flockar på tusentals fåglar. Man talar om fågelskrämmor och skyddsjakt. Just nu, när detta skrivs, kan man se en begynnande rodnad bland löven i körsbärsträden. Det ser kajorna också och snart börjar kalaset.

Grågässen kläckte i mitten av maj. 7 familjegrupper simmade över viken över mot Sundssidan i perfekt ordning. Först en vuxen, sedan en rad ungar, sist en vuxen för det gäller att vara på sin vakt. Över vassen vaktar ständigt kråkor, trutar och ibland kärrhöken. De ska ju ha mat till sina ungar. Ägg och ungar av änder, sothöns och gäss är deras skafferi.

Så var det några flygande vänner till. Tistelfjärilar, slaguggla och blindstickor. Tistelfjärilar dök upp i uppseendeväckande mängder i början av juni. Likt en del andra insekter flyttar de och fortplantar sig på vägen i flera generationer. Det är inte samma fjäril som når våra trakter som lämnade Afrika för flera månader sedan. Så vänder de om och upprepar resmönstret. En slaguggla har visat sig, vilket inte är så vanligt här. (se annan artikel) Och blindstickorna har börjat angripa oss. Ett högsommartecken.

Och så är det skarvarna som i år också tävlar om pendelflygtrafiken med Almedalsveckan.

Vid Hammarviken. Bengt Berggren


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 3, 2019

Sjömätningsprojekt klart

Stora delar av Stockholms skärgård har inte sjömätts på över hundra år. Nu har Sjöfartsverket kartlagt sjöbotten med moderna metoder.

Gökottevandring – Kristi himmelsfärdsdag 2019.

Starten gick klockan sju på Björkdals ladugårdsplan, i vackert soligt väder som höll i sig under vandringen.
Ulla-Britt Öhman ledde vandrandet och berättandet, med bistånd av främst Bertil Oskarsson.

Försvaret övade ubåtsjakt

Under perioden 4-10 april genomförde Försvarsmakten en övning i ubåtsjakt i områden kring Muskö.

Bandet ro.t spelar på Muskö hembygdsdag 4 augusti

Bandet ro.t framför svenska dikter till ny, egenkomponerad musik. Genom en blandning av traditionell, svensk folkmusik och visor hörs det mesta från svensk lyrikkanon, från 1700-talets Erik Johan Stagnelius och Anna Maria Lenngren till 1900-talets Dan Andersson och Pär Lagerkvist.