Muskö skola. Foto: Bengt Grönkvist

När eleverna på skolan kom tillbaka efter påsklovet fick de delvis plugga hemifrån.
Alla grundskolor i kommunen gick då över till distansundervisning på eftermiddagarna.

Verksamheterna påverkades av den pågående pandemin.

Från och med den 14 april kommer kommunens grundskolor att utföra distansundervisning på eftermiddagen. Alla elever utom de som går i årskurs 9 kommer att plugga hemma från klockan 13.
De elever som inte har möjlighet att gå hem klockan 13, utan har behov av omsorg fram till skoldagens slut, kommer att tas om hand på fritids.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 2, 2020

Hagmanträff

Den 23 januari träffades ättlingar till Carl Magnus och Eva Hagman hos Gunnar Sundberg, vilket brukar inträffa varannan månad.

Musköloppet inställt

Muskö IF har tagit beslutet att ställa in årets Muskölopp på grund av Coronaviruset.

Föreningsnytt

En ny vinjett i Musköbladet. En plats för föreningar på Muskö att berätta vad som hänt och vad som är på gång. Alla föreningar är välkomna. Det kan vara tomt-, vägföreningar eller intresseföreningar osv.

Försäljning av vildsvinskött ska förenklas

För att jakten på vildsvin ska öka föreslår Livsmedelsverket att jägare ska tillåtas sälja kött från vildsvin direkt till butiker och konsumenter.