Bertils far byggde familjens boningshus i Bergvik där Bertil fortfarande bor kvar än idag. Foto: Johan Bjurer

Fotot är taget 1903 framför Arbottna herrgård. Herrskapet Levin har gäster som skall ut på en åktur. Det är damer och herrar från den parisiska sociteten.

Till vänster på bilden vursten förspänd av vagnhästarna ”Castor” och ”Lejard”.

På kuskbocken sitter J. Pettersson, gammal trotjänare på Arbottna som efter trettiofem års tjänst som kusk fick medalj i Muskö kyrka 1912.

Till höger jaktvagnen. Vid tömmarna Madame Lilly Schinkel dotter till kapten Levin. Hon hade stort intresse för hästar och var känd för att köra fort på öns vägar. Hon var också den person som i slutet av 1800-talet lät uppföra jaktvillan vid Tuppudden.

Vid sin sida på kuskbocken har hon den portugisiska ministern Antonio de Castro Feijo, gift med Mercedes även hon dotter till kapten Levin.

Utfärder som denna gick ofta till ångbåtsbryggan eller till Hagalund, Gästvik och Bruket.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2020

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 3

Danad av naturen själv är Älvsnabben en ypperlig hamn, rymlig, skyddad för alla väder, helt och hållet sluten mellan två inlopp, Läsund och hamngattet förbi Hundudden.

Muskö skola

Antalet barn på Muskö skola och förskola läsåret 2019-20.

Hur skapas fler arbetsplatser i Haninge skärgård?

I slutet av oktober anordnade kommunen ett möte i Ornö hembygdsgård med temat hur man skapar arbetstillfällen i skärgården.

1880

Den svenska returflaskan är världens äldsta standardiserade returglas