Bertils far byggde familjens boningshus i Bergvik där Bertil fortfarande bor kvar än idag. Foto: Johan Bjurer

Fotot är taget 1903 framför Arbottna herrgård. Herrskapet Levin har gäster som skall ut på en åktur. Det är damer och herrar från den parisiska sociteten.

Till vänster på bilden vursten förspänd av vagnhästarna ”Castor” och ”Lejard”.

På kuskbocken sitter J. Pettersson, gammal trotjänare på Arbottna som efter trettiofem års tjänst som kusk fick medalj i Muskö kyrka 1912.

Till höger jaktvagnen. Vid tömmarna Madame Lilly Schinkel dotter till kapten Levin. Hon hade stort intresse för hästar och var känd för att köra fort på öns vägar. Hon var också den person som i slutet av 1800-talet lät uppföra jaktvillan vid Tuppudden.

Vid sin sida på kuskbocken har hon den portugisiska ministern Antonio de Castro Feijo, gift med Mercedes även hon dotter till kapten Levin.

Utfärder som denna gick ofta till ångbåtsbryggan eller till Hagalund, Gästvik och Bruket.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 1, 2020

Problemet gråsäl

Det senaste årtiondet har det varit problem med sälar runt Muskös kust. Husbehovsfiskare som fiskar med nät och ryssjor får sina redskap förstörda av sälar. De finns i de stora fjärdarna och långt inne i småvikarna.

Ett liv som fiskare

Bertil Johansson i Bergvik på Muskö livnärde sig på fiske i hela sitt yrkesverksamma liv. Till en början fiskade han med sin far bland annat efter lax och strömming.

Allemansrätten kräver allemansvett!

Norr om Torsnästorpet finns några populära badholmar som heter Vimmerskären, Sumpholmen, kärt barn har många namn.
I slutet av sommaren blev jag väldigt ledsen, några hade besökt ön och förmodligen haft fest, sågat och huggit ner träd, eldat/grillat på hälleberget.

Muskö kyrka – Församlingsnytt

Program i kyrkan. Dödsannonser.