Under junis kommunfullmäktige klubbades mål och budget för 2023 och 2024.

För 2023 är den sammanlagda budgetramen ungefär 5,5 miljarder kronor, det innebär en ökning med lite över 400 miljoner.

Det är också bestämt att skattesatsen lämnas oförändrad för 2023, den ligger kvar på 19.68 per skattekrona.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2022

Muskö kyrka – Församlingnytt

Församlingsnytt från Muskö kyrka.

Stort grattis till alla vinnare!

Det har varit dragning på Muskö skolas årliga jullotteri och vinnarna är meddelade.

Polisrapport Muskö

Under perioden 1 jan till 30 mar har det upprättats 16 ärenden med brotts- eller händelseplats på Muskö, vilket är färre än motsvarande period förra året.

Sportlovsöppet på Grytholmen

Torsdagen den 27 februari har vi sportlovsöppet på Grytholmen.