Under junis kommunfullmäktige klubbades mål och budget för 2023 och 2024.

För 2023 är den sammanlagda budgetramen ungefär 5,5 miljarder kronor, det innebär en ökning med lite över 400 miljoner.

Det är också bestämt att skattesatsen lämnas oförändrad för 2023, den ligger kvar på 19.68 per skattekrona.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2022

Antalet skarvbon i Horsfjärden

Den årliga inventeringen av skarvbon har genomförts av Skärgårdsstiftelsen på uppdrag av Länsstyrelsen.
För Muskös del skriver man att ”en omfattande borttagning av boträd – störning – äggplundring har utförts olagligt”.

Ett gammalt fotografi – Valinge brygga 1901

För resanden till Muskö har Söderby brygga under århundraden varit länken mellan fastlandet och Muskö.

Grötlunch

Muskö pensionärsförening välbesökta terminsavslutning med grötlunch på Ludvigsberg den 5 dec 2018.

Ortnamn på Muskö – Högvreten

Högvreten är namnet på den plats som i dag är det största villaområdet på Muskö.