Under junis kommunfullmäktige klubbades mål och budget för 2023 och 2024.

För 2023 är den sammanlagda budgetramen ungefär 5,5 miljarder kronor, det innebär en ökning med lite över 400 miljoner.

Det är också bestämt att skattesatsen lämnas oförändrad för 2023, den ligger kvar på 19.68 per skattekrona.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2022

Nazister dumpade skräp hos politiker

Haninges kommunalråd, Meeri Wasberg fick sin tomt på Muskö vandaliserad i en aktion utförd av den nazistiska organisationen Nordfront den 17 april.

Muskö Hembygdsförening – Medlemsinformation

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening lördag 2016-05-28, kl 15.00 på Grytholmen.

Barn fick träffa djur på Arbottna

Påsklovslediga barn fick den 29-31 mars chansen att besöka Arbottna gård.

Många verksamheter på Musköbasen i dag

När marinstaben invigdes vid örlogsbasen på Muskö den 30 september blev Muskö återigen navet för Sveriges marina försvar. Utöver Muskö finns marinens personal också på Berga och i Karlskrona.