Under junis kommunfullmäktige klubbades mål och budget för 2023 och 2024.

För 2023 är den sammanlagda budgetramen ungefär 5,5 miljarder kronor, det innebär en ökning med lite över 400 miljoner.

Det är också bestämt att skattesatsen lämnas oförändrad för 2023, den ligger kvar på 19.68 per skattekrona.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2022

Fiskdöd vid Hyttamaren

I slutet av januari upptäcktes ett stort antal döda abborrar i vattenleden mellan Hyttamaren och Saltsjön.

Nu vet vi vem som äger Hembygdsgården…

Deltog i Föreningen Muskö Hembygdsgårds (Fmhg) årsstämma den 23/5 2017.

De vilda blommornas dag. Vandring på södra Muskö.

Över hela Norden arrangeras blomstervandringar sedan några år tillbaka. Tusentals växtintresserade brukar delta. I Sverige är Svenska Botaniska Föreningen huvudansvarig. I år hänger vi med här på Muskö.

Polisnotiser från Muskö

Det senaste årets polisnotiser från Muskö.