Under junis kommunfullmäktige klubbades mål och budget för 2023 och 2024.

För 2023 är den sammanlagda budgetramen ungefär 5,5 miljarder kronor, det innebär en ökning med lite över 400 miljoner.

Det är också bestämt att skattesatsen lämnas oförändrad för 2023, den ligger kvar på 19.68 per skattekrona.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2022

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 8

Rysshärjningarna 1719. Den 17 juli strömmade ryssarna iland och spred sig över ön. Musköborna flydde så fort de kunde, larmet gick inåt land och paniken spred sig.

Musködagarna

Vi var 11 lokala företag/föreningar som hade öppet hus lördag 30 juni och söndag 1 juli. En gemensam satsning på marknadsföring av dagarna.

Bli havstulpan-observatör

Svenska Båtunionen tar i sommar över tjänsten ”Havstulpanvarningen” från Skärgårdsstiftelsen och efterlyser fler observatörer.
Som observatör förses man med en mätplatta som placeras vid en brygga.

Högljudda fartdårar svåra att stoppa

På Muskö dånar emellanåt bilar med defekta avgassystem fram i höga hastigheter. Boende störs och oroas över den trafikfara som hastigheten innebär.