Det var när en skyddsvakt ronderade basen en natt i början av december 2018 som två män i 35-års åldern upptäcktes. När de sprang ifrån vakten sköt han ett varningsskott och männen kunde gripas.

En omfattande polisutredning startade. Mobiltelefoner, datorer, minneskort, mörkerkikare och dyrkar beslagtogs.

Polisen kunde konstatera att männen hade spelat in totalt 132 videofilmer och tagit 108 fotografier på de underjordiska och mest skyddsvärda delarna av basen. De hade varit inne på området vid två tillfällen. Den första gången blev de inte upptäckta.

Nu har de dömts för tre brott: grov obehörig befattning med hemlig uppgift, obehörigt tillträde till skyddsobjekt och olovlig avbildning av skyddsobjekt.

Männen dömdes till fängelse i 1 år och 4 månader.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2022

Bra samlingslokal önskas – hur ser framtiden ut för hembygdsgården?

I början av 1940 talet blev behovet av ändamålsenliga samlingslokaler akut. Några initiativrika personer startade en bygdegårdsfond. Man anordnade fester och tillställningar, där överskottet gick till fonden.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 8

Rysshärjningarna 1719. Den 17 juli strömmade ryssarna iland och spred sig över ön. Musköborna flydde så fort de kunde, larmet gick inåt land och paniken spred sig.

Midsommarfirande på Grytholmen

Vi tackar alla som kom ner till Grytholmen och firade midsommar med oss!

Inomhusgym på Muskö?!

Styrelsen för Muskö Idrottsförening undrar om det finns något intresse för ett inomhusgym här på Muskö?