Det var när en skyddsvakt ronderade basen en natt i början av december 2018 som två män i 35-års åldern upptäcktes. När de sprang ifrån vakten sköt han ett varningsskott och männen kunde gripas.

En omfattande polisutredning startade. Mobiltelefoner, datorer, minneskort, mörkerkikare och dyrkar beslagtogs.

Polisen kunde konstatera att männen hade spelat in totalt 132 videofilmer och tagit 108 fotografier på de underjordiska och mest skyddsvärda delarna av basen. De hade varit inne på området vid två tillfällen. Den första gången blev de inte upptäckta.

Nu har de dömts för tre brott: grov obehörig befattning med hemlig uppgift, obehörigt tillträde till skyddsobjekt och olovlig avbildning av skyddsobjekt.

Männen dömdes till fängelse i 1 år och 4 månader.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 3, 2022

Väderöversikt

Muskövädret senhöst-förvinter 2017. Oktober-december.

Föreningsnytt – Muskö Pensionärsförening

Så äntligen börjar det att lossna för möten i föreningen. Men hela sommaren har boulen pågått med stort deltagande vilket är roligt.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 4

Muskö var under 1200-talet i Strängnäsbiskopens ägo och därmed även Arbottna och Älvsnabbshamnen. Sedan kom Muskö genom Västerås recess 1527 under kronan.

Björnholmen, del 1 – Hellström

Bilder från Björnholmen, del 2 – Hellström. Foto/reprofoto: Karl-Erik Törner