Sture Hellström i sin verkstad på Björnholmen. Foto: Karl-Erik Thörner

Traditionen att bygga trä- båtar med klinkteknik i Norden har blivit upptagen i UNESCO:s representantlista över mänsklighetens immateriella (upphovsrättsliga) kulturarv.

Den klinkbyggda båten är en rent nordisk skapelse från tiden omkring vår tideräknings början och sin mest fulländade form nådde den med vikingaskeppen.

Här på Muskö finns en lång tradition av att tillverka klinkbyggda båtar. Byggda efter gamla beprövade metoder och anpassade efter lokala förhållanden. Musköbåten var en gång en nödvändighet för varje hushåll här på ön.

Det har funnits många skickliga båtbyggare i Muskö socken. Yrket har ärvts inom släkterna i många generationer. De sista årtiondena har de tillverkats i varvsverkstäder på Lugnet, Björnholmen och Näsängen. Tillverkningen av Musköbåtar har numera upphört. De sista båtarna byggdes i början av 2000-talet.

Musköbåten en historisk kulturskatt.

Musköbåten en historisk kulturskatt.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Muskö skola

Totalt har förskolan och skolan hand om 72 barn från Muskö. Sen finns det en del barn som går på andra skolor och förskolor på andra ställen.

Muskö förskola ”Svanen”

Jag besökte förskolan för att få se deras projekt som dom arbetat med under året 2021:
”Östersjön”. Det började med att man under sina promenader i sin närmiljö fann väldigt mycket skräp.

Arbottna söker gamla jordbruksredskap

Finns det gamla jordbruksredskap liggande på ön, såsom harv, plog, potatiskup och liknande? I så fall kan det vara intressant för Arbottna som nu börjar odla igen i liten skala.

Hembygdsföreningen vill tacka…

…alla som olika sätt har bidragit till föreningens verksamhet under 2021.
Många planerade arrangemang har fått ställas in på grund av pandemin.