Sture Hellström i sin verkstad på Björnholmen. Foto: Karl-Erik Thörner

Traditionen att bygga trä- båtar med klinkteknik i Norden har blivit upptagen i UNESCO:s representantlista över mänsklighetens immateriella (upphovsrättsliga) kulturarv.

Den klinkbyggda båten är en rent nordisk skapelse från tiden omkring vår tideräknings början och sin mest fulländade form nådde den med vikingaskeppen.

Här på Muskö finns en lång tradition av att tillverka klinkbyggda båtar. Byggda efter gamla beprövade metoder och anpassade efter lokala förhållanden. Musköbåten var en gång en nödvändighet för varje hushåll här på ön.

Det har funnits många skickliga båtbyggare i Muskö socken. Yrket har ärvts inom släkterna i många generationer. De sista årtiondena har de tillverkats i varvsverkstäder på Lugnet, Björnholmen och Näsängen. Tillverkningen av Musköbåtar har numera upphört. De sista båtarna byggdes i början av 2000-talet.

Musköbåten en historisk kulturskatt.

Musköbåten en historisk kulturskatt.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Föreningsnytt – Muskö Bygdegård

Arbetet med den nya bygdegården går vidare. Beslut fanns i föreningen sedan tidigare att vi skall uppföra en byggnad på 350 m2 för en kostnad på 7 miljoner.

Föreningsnytt – Välkomna till en ny termin med Muskö IF

Ett nytt idrottsår med nya förutsättningar. Pandemin håller sitt stadiga grepp om oss så vi tar det försiktigt och håller oss till restriktionerna.

Stor militärövning i södra skärgården

Den 18 oktober startade Försvarsmaktens årliga militärövning SWENEX som bland annat genomfördes i Mysingen.

Muskö skola

Totalt har förskolan och skolan hand om 72 barn från Muskö. Sen finns det en del barn som går på andra skolor och förskolor på andra ställen.