Under januari i år lämnade bygdegårdens ekonomiska förening in en ansökan till kommunen om kommunal borgen och investeringsbidrag för uppförande av en byggnad med samlingslokaler på den tomt som föreningen äger vid skolan.

I mitten av oktober kom beskedet att kommunen ställer sig positiv till bygget och skjuter till 30 procent av den totala kostnaden på sju miljoner kronor.

Men ännu är inte projektet i hamn det krävs också att Boverket beviljar den bidragsansökan som lämnades in under november. Boverket krav för att gå in med 50 procent är att kommunen är med och bidar med 30 procent av kostnaderna.

Nu har alltså kommunen beviljat detta bidrag så nästa steg är att invänta Boverkets beslut som kommer i vår. Om det blir positivt får Bygdegårdens ekonomiska förening själva ta ett lån på 20 procent för att täcka kostnaderna för bygget.

Sedan flera år tillbaka har föreningen haft en vision om att skapa samlingslokaler där öbor i olika generationer kan ha aktiviteter året runt.

Om lokalerna får den storlek som planerat är dock osäkert. Man hade från början planerat för en byggnad med 350 kvadratmeter yta men genom ökade byggkostnader kanske en minskning måste göras.
Budgeten får inte överskridas.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Föreningsnytt – Muskö Bygdegård

Arbetet med den nya bygdegården går vidare. Beslut fanns i föreningen sedan tidigare att vi skall uppföra en byggnad på 350 m2 för en kostnad på 7 miljoner.

Stor militärövning i södra skärgården

Den 18 oktober startade Försvarsmaktens årliga militärövning SWENEX som bland annat genomfördes i Mysingen.

Föreningsnytt – Välkomna till en ny termin med Muskö IF

Ett nytt idrottsår med nya förutsättningar. Pandemin håller sitt stadiga grepp om oss så vi tar det försiktigt och håller oss till restriktionerna.

Arbottna söker gamla jordbruksredskap

Finns det gamla jordbruksredskap liggande på ön, såsom harv, plog, potatiskup och liknande? I så fall kan det vara intressant för Arbottna som nu börjar odla igen i liten skala.