Arbetet med den nya bygdegården går vidare.
Beslut fanns i föreningen sedan tidigare att vi skall uppföra en byggnad på 350 m2 för en kostnad på 7 miljoner, (20 000:-/m2).

Finansiering är planerad, att gå till på följande sätt: ansökan till Boverket på 3,5 miljoner (50% av byggkostnaden). Om Boverket skall ta ett positivt beslut behövs att kommunen bidrar med 2,1 miljoner (30% av byggkostnaden) och att föreningen själva bidrar med 1,4 miljoner (20% av byggkostnaden).

Januari 2021 skickades ansökan till Haninge Kommun om 2,1 miljoner i bidrag och om kommunal borgen för våra 1,4 miljoner. Positivt beslut om detta kom i oktober 2021.

Ansökan till Boverket lämnades in den 30 november. med stor hjälp från Bygdegårdarnas riksförbund.
Beslut från Boverket kommer den 31 maj 2022. OBS! Det är inga garantier om att beskedet är positivt, myndighetens pengar är kanske slut, eller att det finns andra projekt som man anser har större behov. Vår förhoppning är naturligtvis att detta skall gå vår väg.

När Boverkets positiva beslut kommer, betalar kommunen ut sina 2,1 miljoner. Pengarna från Boverket kommer efter att byggprojektet är klart.

Bygdegården, hur är den planerad? frågar sig många.

De 350 m2 är nu minskade till 275 m2 och detta är pga av att materialkostnaderna har ökat något otroligt det sista året.

På dessa 275 m2 är det planerat för en stor samlingslokal, ett sammanträdesrum, ett kök, och ett gym på 50 m2, vilket genererar en fast hyresintäkt från Muskö IF.

Observera att lokalerna skall vara tillgänglighetsanpassade.

Vatten och avlopp är planerat att anslutas till befintliga system i ”den gamla bygdegården”.

Ett intentionsavtal har upprättats med Tornberget, om att bygga en gemensam bergvärmeanläggning. Uppvärmning av de befintliga lokalerna sker idag med elpanna.

Angående byggkostnaderna så ingår 25% moms. Föreningen kan inte göra avdrag för moms.

Föreningen beviljades ett förhandsbesked 2020 vilket gäller i två år.
Innan den 18 mars 2022, måste bygglovsansökan vara inlämnad.

Föreningens arkitekt är Eva Magnusson. Hon inte har haft en lätt uppgift att ena styrelsens olika uppfattningar, men nu har vi en förslagsskiss, ett underlag som alla är överens om, och det är detta som skall leda till bygglovsansökan.

Årsmöte kommer att ske 24 april 2022 kl 18.00 digitalt (Zoom). Motioner inlämnas senast 1 februari.

Vi väntar nu på bygglovet och ett positivt besked från Boverket.

Hälsningar
Styrelsen Muskö Bygdegård Ekonomiska Förening
genom ordf Ulla-Britt Öhman 0708-261109 som gärna besvarar era frågor.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Sportlovsöppet på Grytholmen!

Onsdagen vecka 9 (den 2 mars) har vi sportlovsöppet på Grytholmen med kaffeservering med mera.

Skridskoåkning på hockeyrinken

Tack till Håkan Öhman och Marcus Söderström som kämpar tidig morgon och sen kväll med att spola hockeyrinken så fort det är minusgrader ute.

Muskös mesta tomtmäklare

Hans namn var Gustaf Algård och han titulerade sig konsul och grosshandlare. Han var född 1892 i Maria Magdalenas församling på Söder i Stockholm han avled 1967.

I naturen…

…från min horisont.
Oktober-december 2021