Under perioden 1 oktober till 22 december 2021 har 15 ärenden med (brotts)plats på Muskö upprättats vid polisen.

Under samma period 2020 upprättades 24 ärenden. De enskilt mest frekventa ärendena är likt förra kvartalet viltolyckor. De angivna tiderna för de sju senaste olyckorna, som alla skett på Muskövägen, är 16.00-18.00 och 20.00-23.00.

Var rädda om er och era medtrafikanter. Köp er tid att reagera genom att sänka hastigheten och ha era mobiler kopplade till bilen eller en handsfree.

De båtrelaterade stöldbrotten avtog markant efter toppen i september men likväl så har vi tre ärenden med brottsplatsen på Muskö under oktober. Utifrån tiden på året vill vi från polisen flagga för att antalet bostadsinbrott generellt ökar under de mörka månaderna och speciellt runt storhelgerna.

Mörkret ger skydd och det blir lätt för gärningspersonerna att se om någon är hemma eller ej (oskottat, snö på brevlådan, bilspår i snön efter bil osv.) Vi ser ingen trend med inbrott på Muskö men håll utkik och tipsa polisen om magkänslan säger ”de där hör inte hemma här”.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Tidigt startskott för årets älgjakt

Den 8 oktober skedde älgjaktspremiären i södra och mellersta Sverige.
Tidigare startade man andra måndagen i oktober men regeringen beslöt i fjol om nya jakttider.

Väderöversikt – Musköväder, senhöst-förvinter 2021

Väderöversikt oktober till december 2021. Temperaturer, nederbörd och iakttagelser av väder och natur.

Hembygdsföreningen vill tacka…

…alla som olika sätt har bidragit till föreningens verksamhet under 2021.
Många planerade arrangemang har fått ställas in på grund av pandemin.

Stor militärövning i södra skärgården

Den 18 oktober startade Försvarsmaktens årliga militärövning SWENEX som bland annat genomfördes i Mysingen.