Brandvärnet har bara haft två larm sedan förra Musköbladet.
25/11 ambulansassistans
5/12 trafikolycka, singel

Följ brandvärnet på Instagram:
instagram.com/musko_brandvarn/


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

I naturen…

…från min horisont.
Oktober-december 2021

Muskö skola

Totalt har förskolan och skolan hand om 72 barn från Muskö. Sen finns det en del barn som går på andra skolor och förskolor på andra ställen.

Sportlovsöppet på Grytholmen!

Onsdagen vecka 9 (den 2 mars) har vi sportlovsöppet på Grytholmen med kaffeservering med mera.

Muskö förskola ”Svanen”

Jag besökte förskolan för att få se deras projekt som dom arbetat med under året 2021:
”Östersjön”. Det började med att man under sina promenader i sin närmiljö fann väldigt mycket skräp.