Följande dop har förrättats i
Muskö kyrka:

5/9 Dop Lucas Ceder.
2/10 Dop Alice och Hilma Elcar.
2/10 Dop Lea Wolf.
3/10 Dop Leopold Jirbrink Appelblom.
27/11 Dop Pontus Wik Broome.

Begravning:

8/10 Begravning Sture Hellström.

Följande mässor kommer ske kl. 15.00

2/1, 6/2, 6/3, 3/4

För aktuell information se:
www.svenskakyrkan.se/haninge

Dödsannons - PerRuno Åhnblad


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Muskö skola

Totalt har förskolan och skolan hand om 72 barn från Muskö. Sen finns det en del barn som går på andra skolor och förskolor på andra ställen.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 11

Det dröjde 300 år innan hamnen försågs med ett fast försvar. Fortfarande under 1600-talet och under största delen av 1700-talet fanns inga fasta försvarsanläggningar.

1 kvm Lin Muskö & Segersäng

Inför den kommande säsongen kommer vi odla Lin utefter landet på Grytholmen där det odlas potatis med mera. Vår tanke är att vi tillsammans skall odla och bereda linet.

Visste du att…

Inledningen av december månad var en av de kallaste på Muskö sedan början av 1950-talet?