2022 kommer det på förskolans två avdelningar vara 30 barn inskrivna.
Doppingen (ålder 1–3 år) 17 barn.
Svanen (ålder 3–5 år) 13 barn.
Skolan som består av åk F-6 med totalt 42 elever.
Så totalt har förskolan och skolan hand om 72 barn från Muskö. Sen finns det en del barn som går på andra skolor och förskolor på andra ställen. Vi har ju fritt val i det.

Text: Veronika Ersson


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

1 kvm Lin Muskö & Segersäng

Inför den kommande säsongen kommer vi odla Lin utefter landet på Grytholmen där det odlas potatis med mera. Vår tanke är att vi tillsammans skall odla och bereda linet.

Ett steg närmare uppförandet av samlingslokaler

Under januari i år lämnade bygdegårdens ekonomiska förening in en ansökan till kommunen om kommunal borgen och investeringsbidrag för uppförande av en byggnad med samlingslokaler.

Julmarknad på Björkdals gård

Årets julmarknad på Björkdals gård gick av stapeln under andra advent.

Föreningsnytt – Muskö Bygdegård

Arbetet med den nya bygdegården går vidare. Beslut fanns i föreningen sedan tidigare att vi skall uppföra en byggnad på 350 m2 för en kostnad på 7 miljoner.