Hans namn var Gustaf Algård och han titulerade sig konsul och grosshandlare. Han var född 1892 i Maria Magdalenas församling på Söder i Stockholm han avled 1967.

Han var gift med Ella Bäck-ström och 1919 fick de sonen Gösta som föddes i Argentina.
Gustaf Algård var en mångsysslare. Som konsul representerade han Sverige i Mexiko och Argentina.
I början av 1930-talet var han grosshandlare med bland annat företaget ”Allpäls” som tillverkade pälsartiklar.

Att stycka och sälja tomter runt om i Stockholms skärgård var huvudsysslan från 1940-talet och framåt.
Han ägde flera fartyg som gick i reguljär trafik till Muskö mellan 1939 och 1947.

Gustaf Algård har donerat både föremål och fotografier från Argentina och Mexiko till Etnografiska museet i Stockholm och Världskulturmuseet i Göteborg.

Det finns en korrespondens med Evert Taube från 1944 i Evert Taubes arkiv. Korrespondensen kan man anta handlade om Argentina. Taube hade även han ett nära förhållande till detta land.
Gustaf Algård medverkade också i en journalfilm från SF 1946 med titeln ”Argentinsk asado på Stallmästargården”.

Strax före sin död ägde han stora delar av Furusund i Roslagen. 1966 donerade han all mark som inte var tomtmark, och även bryggor, brunnar och några mindre hus, till Furusunds samfällighetsförening, vilken fortfarande äger marken.

Gustaf Algård är begravd på Norra begravningsplatsen i Solna.

Johan Klefbom

Tomtförsäljning och reguljär båttrafik

Gustaf Algård (1892-1967). Hans bidrag till Muskös historia handlar om tomtförsäljning och reguljär båttrafik.

Från slutet av 1930-talet fram till 1950-talet köpte han upp mark på ön och styckade upp fritidstomter. Många mindre jordbruksfastigheter omvandlades till fritidsområden och den gamla jordbruksbygden ersattes av fritidshusbebyggelse.

Idag finns det cirka 1.500 fritidshus på Muskö. Av dessa fastigheter har Gustaf Algård förmodligen sålt 1.000.

När Waxholmsbolaget upphörde med sin trafik till Muskö 1937 måste den ersättas. Gustaf Algård behövde för sin mäklarverksamhet båttrafik för att hans tomtspekulanter skulle kunna komma ut till Muskö. Han köpte ett passagerarfartyg för sina egna behov vilket utvecklades till att han även tog över den reguljära båttrafiken till Muskö mellan 1939 och 1947.

J.K


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 11

Det dröjde 300 år innan hamnen försågs med ett fast försvar. Fortfarande under 1600-talet och under största delen av 1700-talet fanns inga fasta försvarsanläggningar.

Lotterivinnare på julmarknaden

Muskö hembygdsförening gratulerar följande personer som vann på vårt lotteri. Vi vill också tacka Björkdals gård som anordnade en sådan trevlig julmarknad.

Visste du att…

Inledningen av december månad var en av de kallaste på Muskö sedan början av 1950-talet?

Julgransplundring med Muskö IF

Äntligen kunde vi anordna julgransplundring igen. Även om vi i sista stund fick ställa om och hålla oss utomhus. Peppe Ohlsson ledde dansen runt granen ackompanjerad av Linnea Falk på fiol.