Den 8 oktober skedde älgjaktspremiären i södra och mellersta Sverige.

Tidigare startade man andra måndagen i oktober men regeringen beslöt i fjol om nya jakttider. Nytt fast datum är alltså 8 oktober.

Målet med viltförvaltningen är att minska antalet älgar – och med detta antalet trafikolyckor med älg samt viltskador på skog och grödor.

Minskningen av älgstammen har haft draghjälp av att reproduktionen gått ned, förmodligen beroende på ett förändrat klimat.

På Muskö har man i år endast skjutit en kalv. Älgjakten får pågå till och med den 31 januari.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Församlingsnytt – Muskö kyrka

Dop, begravningar och mässor i Muskö kyrka.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 11

Det dröjde 300 år innan hamnen försågs med ett fast försvar. Fortfarande under 1600-talet och under största delen av 1700-talet fanns inga fasta försvarsanläggningar.

I naturen…

…från min horisont.
Oktober-december 2021

Arbottna söker gamla jordbruksredskap

Finns det gamla jordbruksredskap liggande på ön, såsom harv, plog, potatiskup och liknande? I så fall kan det vara intressant för Arbottna som nu börjar odla igen i liten skala.