Den 8 oktober skedde älgjaktspremiären i södra och mellersta Sverige.

Tidigare startade man andra måndagen i oktober men regeringen beslöt i fjol om nya jakttider. Nytt fast datum är alltså 8 oktober.

Målet med viltförvaltningen är att minska antalet älgar – och med detta antalet trafikolyckor med älg samt viltskador på skog och grödor.

Minskningen av älgstammen har haft draghjälp av att reproduktionen gått ned, förmodligen beroende på ett förändrat klimat.

På Muskö har man i år endast skjutit en kalv. Älgjakten får pågå till och med den 31 januari.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Muskös mesta tomtmäklare

Hans namn var Gustaf Algård och han titulerade sig konsul och grosshandlare. Han var född 1892 i Maria Magdalenas församling på Söder i Stockholm han avled 1967.

Muskö skola

Totalt har förskolan och skolan hand om 72 barn från Muskö. Sen finns det en del barn som går på andra skolor och förskolor på andra ställen.

Sportlovsöppet på Grytholmen!

Onsdagen vecka 9 (den 2 mars) har vi sportlovsöppet på Grytholmen med kaffeservering med mera.

1 kvm Lin Muskö & Segersäng

Inför den kommande säsongen kommer vi odla Lin utefter landet på Grytholmen där det odlas potatis med mera. Vår tanke är att vi tillsammans skall odla och bereda linet.