Inledningen av december månad var en av de kallaste på Muskö sedan början av 1950-talet?

Under vecka 48 uppmättes en medeltemperatur vid mätstationen i Horsfjärden på -5,2 grader.

Snittet ligger normalt på +0,6 grader. Kallast var det i början av december 1973 då snittet var -6,8.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Stor militärövning i södra skärgården

Den 18 oktober startade Försvarsmaktens årliga militärövning SWENEX som bland annat genomfördes i Mysingen.

Interaktiv Muskökarta

På hemsidan muskö.nu finns en ny funktion i form av en interaktiv karta. Där presenteras information om öns företag, butiker, sevärdheter, och mer.

Ett steg närmare uppförandet av samlingslokaler

Under januari i år lämnade bygdegårdens ekonomiska förening in en ansökan till kommunen om kommunal borgen och investeringsbidrag för uppförande av en byggnad med samlingslokaler.

Muskö förskola ”Svanen”

Jag besökte förskolan för att få se deras projekt som dom arbetat med under året 2021:
”Östersjön”. Det började med att man under sina promenader i sin närmiljö fann väldigt mycket skräp.