Den 18 oktober startade Försvarsmaktens årliga militärövning SWENEX som bland annat genomfördes i Mysingen. Övningen som innefattade såväl svenska som finländska enheter pågick till den 28 oktober.

Förutom samtliga av Sveriges marina krigsförband deltog även Finland med åtta fartyg. Totalt deltog cirka 2 200 personer och 20 stridsfartyg.

Eftersom det säkerhets-politiska läget i vårt när-område har förändrats har regeringen beslutat att stärka den svenska försvarsförmågan genom att öka den militära beredskapen. Nu övade man bland annat att ta och säkra en kuststräcka för att försvara Sverige mot en angripare, sjöfartsskydd för att säkra import och viktiga hamnar samt samverkan med Kustbevakningen.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Ett steg närmare uppförandet av samlingslokaler

Under januari i år lämnade bygdegårdens ekonomiska förening in en ansökan till kommunen om kommunal borgen och investeringsbidrag för uppförande av en byggnad med samlingslokaler.

Visste du att…

Inledningen av december månad var en av de kallaste på Muskö sedan början av 1950-talet?

Polisrapport Muskö

Under perioden 1 oktober till 22 december 2021 har 15 ärenden med (brotts)plats på Muskö upprättats vid polisen.

Föreningsnytt – Välkomna till en ny termin med Muskö IF

Ett nytt idrottsår med nya förutsättningar. Pandemin håller sitt stadiga grepp om oss så vi tar det försiktigt och håller oss till restriktionerna.