JAS 39 Gripen - Foto Johan Lundahl

Måndagen den 8 oktober vid 13.30-tiden hördes över Muskö ett dovt och utdraget muller.

Det orsakades av att Saab genomförde testflygningar med Jas Gripen-plan.

Man gör testflygningar rutinmässigt på förutbestämda rutter. Dessa kan ge upphov till ljudbangar som uppfattas som skakningar. Ljudbangarna kan variera beroende på vindriktning och på hur hög höjd planen flyger vid testtillfället.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Muskö skola

Totalt har förskolan och skolan hand om 72 barn från Muskö. Sen finns det en del barn som går på andra skolor och förskolor på andra ställen.

Hembygdsföreningen vill tacka…

…alla som olika sätt har bidragit till föreningens verksamhet under 2021.
Många planerade arrangemang har fått ställas in på grund av pandemin.

Lotterivinnare på julmarknaden

Muskö hembygdsförening gratulerar följande personer som vann på vårt lotteri. Vi vill också tacka Björkdals gård som anordnade en sådan trevlig julmarknad.

I naturen…

…från min horisont.
Oktober-december 2021