JAS 39 Gripen - Foto Johan Lundahl

Måndagen den 8 oktober vid 13.30-tiden hördes över Muskö ett dovt och utdraget muller.

Det orsakades av att Saab genomförde testflygningar med Jas Gripen-plan.

Man gör testflygningar rutinmässigt på förutbestämda rutter. Dessa kan ge upphov till ljudbangar som uppfattas som skakningar. Ljudbangarna kan variera beroende på vindriktning och på hur hög höjd planen flyger vid testtillfället.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2022

Väderöversikt – Musköväder, senhöst-förvinter 2021

Väderöversikt oktober till december 2021. Temperaturer, nederbörd och iakttagelser av väder och natur.

Julgransplundring med Muskö IF

Äntligen kunde vi anordna julgransplundring igen. Även om vi i sista stund fick ställa om och hålla oss utomhus. Peppe Ohlsson ledde dansen runt granen ackompanjerad av Linnea Falk på fiol.

I naturen…

…från min horisont.
Oktober-december 2021

Föreningsnytt – Muskö Bygdegård

Arbetet med den nya bygdegården går vidare. Beslut fanns i föreningen sedan tidigare att vi skall uppföra en byggnad på 350 m2 för en kostnad på 7 miljoner.