Marinchefen Jens Nykvist under invigningen tillsammans med generaldirektör Peter Sandwall och försvarsminister Peter Hultqvist i bakgrunden. Foto: Daniel Klintholm/Försvarsmakten

Ett stärkt nationellt försvar var det genomgående ämnet för talen som hölls måndagen den 30 september när marinstaben invigdes med pompa och ståt på Musköbasen.

Invigningsceremonin hölls i en av dockorna i basens bergrum. Försvarsminister Peter Hultqvist fanns med bland de hundratalet specialinbjudna gästerna. På plats fanns även en samlad representation av Försvarsmakten, Fortifikationsverket och andra aktörer verksamma på basen.

– Det här är troligtvis världens största underjordiska bas, konstaterade försvarsministern.

Lokalerna på Musköbasen har byggts om och rustas fortfarande upp för marinstaben som inrättades den 1 januari 2019, när marinen blev en försvarsgren. Marinchefen konteramiral Jens Nykvist framhöll att den nya organisationen ger handlingsfrihet och gör det lättare att prioritera och styra den marina verksamheten.

Invigningen hölls på dagen 50 år sedan Musköbasen invigdes 1969. Örlogsbasen flyttades då till Muskö från Stockholm. Som en skyddad landförbindelse till basen byggde man Muskötunneln som togs i bruk redan 1964.

Säkerhetsläget i Sveriges omvärld är skälet till att försvarsmaktens ledningsfunktioner flyttas från arméns högkvarter i Stockholm till olika delar av landet. Därför har också arméstabens ledning flyttats till Enköping och flygets ledning till Uppsala.

På så sätt vill försvaret förbättra sin operativa förmåga och sprida och minimera riskerna.

– Man måste inse realiteterna. Det som vi gör nu är att vi rustar upp vårt nationella försvar genom att vi satsar 33 miljarder kronor för åren 2015 till 2020 och där det finns en politisk plattform för fortsatt satsning på cirka 20 miljarder fram till 2025, förklarade försvarsministern.

– Det är också en säkerhetspolitisk signal att vi i dag inviger marinstabens verksamhet här exakt 50 år efter örlogsbasens invigning 1969. Det innebär att Musköbasen är viktig.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 4, 2019


Marinstaben invigdes

Ett stärkt nationellt försvar var det genomgående ämnet för talen som hölls måndagen den 30 september när marinstaben invigdes med pompa och ståt på Musköbasen.

Lördagen den 4 maj 2019 ordnade pappa Olle Hagman en liten släktträff

Olle Hagman samlade ihop mamma Alice syskon, Maud, May, Gun och deras barn med respektive. Vi blev totalt 23 st, mina syskon, kusiner med respektive.

Muskös tomtområden – Muskö Havsbad

År 1918 inköpte AB Hem på Landet lantegendomen Ludvigsberg. En del av marken styckades till fritidsbebyggelse, däribland ett tomtområde benämnt Muskö Havsbad.

Nu blir Drömgården Arbottna Säteri än vackrare för alla besökare

Herrgården som stått och förfallit sedan 90-talet har nu börjat återfå sin fornstora glans.