Foto: Bengt Grönkvist

På Muskö skola är det för tillfället 45 elever fördelade på tre grupper.

På den undre våningen är det förskoleklass och åk 1 i det ena klassrummet och i det andra är det åk 2 och åk 3 tillsammans.

På övervåningen samsas åk 4, 5 och 6 med tillgång till två klassrum.

När det gäller personal så är det flera pedagoger som delar dag med eleverna. Mentorerna är på plats varje dag. Några ämneslärare är verksamma på fastställda tider och dagar för vissa ämnen.

På förskolan, som är vägg i vägg med skolan, är det för närvarande 20 barn fördelade på två avdelningar. Fyra pedagoger är tillsammans med barnen och mesta tiden är verksamheten förlagd utomhus.

Skolköket finns i hembygdsgården och där lagas (nästan) all mat från grunden. Lunchen serveras i matsalen för skoleleverna och de äldsta förskolebarnen. De yngsta äter på avdelningen.

I hembygdsgården finns fritidshemmet som för tillfället har 25 barn. Två pedagoger är knutna till den verksamheten.

När det är dags för eleverna att lämna Muskö skola så har de sin grundplacering, från åk 6, i Ribbyskolan i Västerhaninge. Men en del väljer andra skolor och det är fritt fram i mån av plats.

Muskö skola är en ”fin röd skola med vita knutar”!

Christin Svensson
Foto: Bengt Grönkvist


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Genom ditt medlemskap stödjer du vården av Muskös kulturarv.

Som medlem får du under året fyra nummer av vår tidning Musköbladet där vi presenterar det som händer i vår socken i nutid och uppsatser om bygdens historia.

 

Läs mer!


Ur Musköbladet nr 1, 2021

Ett gammalt fotografi – Bilfärjan RUNE vid Mickrums brygga

Rune blev 1957 den första bilfärjan och den gick i trafik mellan Mickrum och Söderby brygga i fem år fram till 1962. Ägare och skeppare var John Eriksson.

I naturen…

…från min horisont. Oktober-december 2020.

Föreningsnytt – Muskö IF

God fortsättning och önskan om ett gott nytt år!
Nu hoppas vi att den här pandemin kan försvinna lika fort som den kom. Vi vill ju så gärna dra igång våra aktiviteter igen och även kunna genomföra Musköloppet till sommaren.

Nya bänkar och ”rumpvilare” på Grytholmen

Fritidsförvaltningen har renoverat vandringsleden runt Grytholmen och samtidigt placerat ut bord och bänkar.

God fortsättning

God fortsättning

2020 är väl ett år som vi alla kommer att minnas, vi har och fortsätter med att hålla ut och hålla avstånd.
Ser en ljusning med vaccinet, kommer vi alla att vara vaccinerade till midsommar?
Är det så, då blir det dans på Grytholmen, pensionärslunch, kaffekvällar och kulturella aktiviteter på dansbanan.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 7

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 7

Danad av naturen själv är Älvsnabben en ypperlig hamn, rymlig, skyddad för alla väder, helt och hållet sluten mellan två inlopp, Läsund och hamngattet förbi Hundudden. Djupet växlar mellan 9 och 45 meter.
Hamnen har under flera århund-raden spelat en viktig roll i Sveriges historia. Med sitt läge i anslutning till viktiga farleder har den varit till stor hjälp för sjöfarare.

Antalet skarvbon i Horsfjärden

Antalet skarvbon i Horsfjärden

Den årliga inventeringen av skarvbon har genomförts av Skärgårdsstiftelsen på uppdrag av Länsstyrelsen.
För Muskös del skriver man att ”en omfattande borttagning av boträd – störning – äggplundring har utförts olagligt”.

Tomtesmyg

Tomtesmyg

Tomtesmyget som Muskö IF anordnade för första gången blev ett uppskattat evenemang.
Barnen som deltog fick leta längs det lilla motionsspåret efter tomtens bortsprungna nissar. Föräldrar och vuxna fick gå en julig tipspromenad där fina priser kunde vinnas.

Start för Källberga

Start för Källberga

I oktober startade försäljningen av bostäderna i det helt nya området Källberga på Marcus Wallenbergs mark vid Muskövägen i anslutning till före detta Ösmo smide.