Älvsnabbshamnen - Artiklar

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 11

Det dröjde 300 år innan hamnen försågs med ett fast försvar. Fortfarande under 1600-talet och under största delen av 1700-talet fanns inga fasta försvarsanläggningar.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 10

När galioten ”Concordia” blev vrak vid hundudden. Fartyget började sakta dragga så att det så småningom sprang allvarligt läck i aktern mot den branta klippudden och gick under.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 9

Ryska soldater i Älvsnabbshamnen. Tjugofyra år efter rysshärjningarna var Muskö åter ockuperad av rysk militär. Denna gång på anmodan av den svenska regeringen.

Älvsnabbshamnen av Bo Stjernström – Del 8

Rysshärjningarna 1719. Den 17 juli strömmade ryssarna iland och spred sig över ön. Musköborna flydde så fort de kunde, larmet gick inåt land och paniken spred sig.