Från och med slutet av förra året har flyttlassen börjat rulla från marinstabens tidigare adresser i Stockholm till Muskö. Flytten sker successivt och beräknas bli klar under första halvåret 2019.

Inledningsvis innebär flytten att cirka 150 marina tjänster och några från Försvarets materielverk omlokaliseras till Muskö. Flytten berör endast marinens stab. Förbanden berörs inte geografiskt av nyordningen.

Eftersom Musköbasens anläggningar inte har varit i bruk sedan de avvecklats efter försvarsbeslutet 2004 krävs en del infrastrukturella åtgärder. Till det hör till exempel omklädningsrum, kontorslokaler att sitta i och viss infrastruktur som it-lösningar och fiberdragning för datatrafik, bland annat.

En tillfällig lösning byggs nu ovan jord. Permanenta lokaler, som ska byggas inne i berget, blir klara 2021 eller 2022. En exakt lokalisering för marinens ledningscentral är ännu inte bestämd.

En dialog om flytten och de förändringar som de medför förs mellan Försvarsmakten och kommunen. På agendan finns också att informera de närboende. Musköborna kommer att märka nyordningarna genom en ökad biltrafik när man åker till och från arbetsplatserna.

Man har diskuterat med SL för att se om man kan utöka turtätheten av bussar som även skulle gynna de boende.

Musköbasens bevakning kommer att skärpas. Den har alltid funnits där eftersom basen är ett skyddsobjekt. Inledningsvis skall man fokusera på att etablera marinstaben och en vidare analys kommer att fortsätta hur utvecklingen skall ske. Vaktsoldaterna kommer att genomföra sina skjutprover som man måste göra. Övningsverksamheten kommer inte att utökas utan den kommer att vara densamma som den är just nu.

Bakgrunden till flytten av marinstaben till Muskö är att utöka Sveriges försvarsförmåga. Som en följd av detta ska Försvarsmaktens högkvarter, som hittills har suttit i Stockholm, placeras på fler orter för att göra den mindre sårbar. Sedan den 1 januari har man också bildat nya förband – marinstaben, arméstaben och flygvapenstaben – som nu lämnar Stockholm.

Arméstaben flyttar till Enköping och flyget flyttar till Uppsala.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2019

Svartmunnad smörbult minskar

Den invansiva arten svartmunnad smörbult som växt explosionsartat i Mysingen utanför Muskö de senaste åren minskade förra året dramatiskt.

Muskö Hembygdsförening – Medlemsinformation

Kallelse till årsmöte i Muskö hembygdsförening
Tid: Lördag 25 maj klockan 15.00
Plats: Grytholmen, Dansbanan

I naturen… …från min horisont. Vintern 2019

Månförmörkelsen och supermånen (när månen befinner sig nära jorden) försvann i töcknet. För så var det, att hela perioden bjöd på många dagar med disigt väder, hög luftfuktighet. Vi brukar säga att ”det hänger i luften”, men ugglorna brydde sig inte. Det var konsert ändå, och så har det varit av och till hela tiden.

Antalet yrkesfiskare minskar

Fiskelicenserna för yrkesfiske i Stockholms skärgård har minskat med 14 procent det senaste året.