Från och med slutet av förra året har flyttlassen börjat rulla från marinstabens tidigare adresser i Stockholm till Muskö. Flytten sker successivt och beräknas bli klar under första halvåret 2019.

Inledningsvis innebär flytten att cirka 150 marina tjänster och några från Försvarets materielverk omlokaliseras till Muskö. Flytten berör endast marinens stab. Förbanden berörs inte geografiskt av nyordningen.

Eftersom Musköbasens anläggningar inte har varit i bruk sedan de avvecklats efter försvarsbeslutet 2004 krävs en del infrastrukturella åtgärder. Till det hör till exempel omklädningsrum, kontorslokaler att sitta i och viss infrastruktur som it-lösningar och fiberdragning för datatrafik, bland annat.

En tillfällig lösning byggs nu ovan jord. Permanenta lokaler, som ska byggas inne i berget, blir klara 2021 eller 2022. En exakt lokalisering för marinens ledningscentral är ännu inte bestämd.

En dialog om flytten och de förändringar som de medför förs mellan Försvarsmakten och kommunen. På agendan finns också att informera de närboende. Musköborna kommer att märka nyordningarna genom en ökad biltrafik när man åker till och från arbetsplatserna.

Man har diskuterat med SL för att se om man kan utöka turtätheten av bussar som även skulle gynna de boende.

Musköbasens bevakning kommer att skärpas. Den har alltid funnits där eftersom basen är ett skyddsobjekt. Inledningsvis skall man fokusera på att etablera marinstaben och en vidare analys kommer att fortsätta hur utvecklingen skall ske. Vaktsoldaterna kommer att genomföra sina skjutprover som man måste göra. Övningsverksamheten kommer inte att utökas utan den kommer att vara densamma som den är just nu.

Bakgrunden till flytten av marinstaben till Muskö är att utöka Sveriges försvarsförmåga. Som en följd av detta ska Försvarsmaktens högkvarter, som hittills har suttit i Stockholm, placeras på fler orter för att göra den mindre sårbar. Sedan den 1 januari har man också bildat nya förband – marinstaben, arméstaben och flygvapenstaben – som nu lämnar Stockholm.

Arméstaben flyttar till Enköping och flyget flyttar till Uppsala.


Bli medlem!

Stöd Muskö Hembygdsförening genom att bli medlem.

Som medlem får du MUSKÖBLADET hem i din brevlåda.

Läs mer här!


Ur Musköbladet nr 2, 2019

Till minne Birgitta Rydbeck

Den 9 februari avled Birgitta Rydbeck i en ålder av 93 år. Hon föddes och växte upp på Muskö. Mellan 1923 och 1940 tjänstgjorde hennes far Fritjof Tidström som präst här på ön. Hon var yngst i en syskonskara på fem barn.

Gökotte-vandring på Kristi himmelsfärdsdag

Samling och parkering på Björkdals ladugårdsplan torsdag den 30 maj kl 07.00. 3-4 timmars vandring mot Broga.

Nya förhör med Muskö-inkräktare

De två män, en belgare och en britt, som natten mot den 2 december greps inne på basen ska förhöras igen.

Muskö kyrka – Församlingsnytt

Muskö kyrka – Församlingsnytt